Skip to main content
Föräldrar   »   Behöver du kliva fram eller släppa kontrollen?

Behöver du kliva fram eller släppa kontrollen?

Det är vanligt att en förälder (ofta mammor) tar mer praktiskt ansvar för barnen. Det kan handla om mer uttag av föräldraledighet och fler vab-dagar. Det är också vanligt att andra föräldrar (ofta pappor) känner att medföräldern inte litar på deras sätt att visa omsorg. Detta kan vara tufft och kräver visst arbete för att komma till rätta med.

Sammanfattning av Behöver du kliva fram eller släppa kontrollen? finns nedan.


Att kliva fram

Den förälder som ska ta ett steg framåt behöver bygga upp sin kompetens och sitt självförtroende som förälder. De behöver också fördjupa relationen med barnet. Man blir inte diskvalificerad som förälder för att man är tafflig i början – det har vi alla varit. Och du behöver inte hålla fasaden och låtsas som om du vet mer än du gör. Det viktiga är att du försöker och att du står för kärlek och omsorg.

Om din medförälder är bossig och har kontrollbehov, be hen ha tålamod. Kontrollbehovet kan handla om omsorg och inte om att underkänna dig som förälder. Tveka inte heller att ta hjälp. Allt du gör med barnets bästa för ögonen är tvärtom något att vara stolt över. Om du är modig nog att stå för din osäkerhet kan du be din medförälder om råd. Du kan också vända dig till BVC-sjuksköterskan om ditt barn är litet eller medverka i ett föräldrastödsprogram i kommunens regi om du har skolbarn. Vårt samhälle satsar stora resurser på att vi föräldrar ska klara vår uppgift på bästa sätt.

Att släppa kontrollen

Du som varit in charge behöver lära dig att släppa. Det kan vara lika svårt som att kliva fram när man varit van vid att sitta i baksätet. Att vara utan barnet kan kännas oroligt och sorgligt när man alltid har varit tillgänglig. Det kan vara svårt att vila i att barnet har det bra utan en.

Om det hjälper dig att känna dig trygg, be din medförälder att dela med sig av hur barnet har det. Tillit stärks av goda erfarenheter. Är barnet litet kan några bilder i föräldrachatten i VV-appen hjälpa dig att slappna av. Kanske gör ni i förväg upp om att din medförälder skickar ett par bilder varje dag. En kort uppdatering i föräldrachatten på kvällen om vad som hänt under dagen kan fungera på samma sätt och kan hjälpa dig att inte höra av dig. För även om du lider av att vara utan ditt barn så har du inte rätt att kontakta vare sig barnet eller din medförälder i tid och otid. När ditt barn är med den andra föräldern ska det inte vara i telefon med dig. Du måste hantera din saknad på andra sätt.

Stäm av med varandra

Att boka in en avstämningsträff ett par, tre månader framåt för att se hur allt fungerar kan bidra till att skapa lugn och ge båda utrymme. Är ni på väg åt rätt håll eller inte?

Sammanfattning – Behöver du kliva fram eller släppa taget?

  • En separation kan ge en skjuts in i ett mer jämställt föräldraskap.
  • Vet du med dig att du är lite med barnen och inte har så bra koll på deras behov är det viktigt att du vågar kliva fram och ta ansvar för ditt eget föräldraskap. Det gör inget om du känner dig tafflig, det går över med tiden. Våga ta hjälp om du känner att det behövs. Det gagnar både ditt barn och dig som förälder.
  • Har du ett starkt kontrollbehov och svårt att låta bli att ge mycket inststruktioner eller ställa kontrollfrågor om barnet? Försök se situationen lite från sidan – kan det vara så att du behöver släppa kontrollen över barnets tillvaro?
  • Var generös med varandra: öppenhet och förtroende föder tillit. Var också medveten om att de förtroenden du får (och ger) måste hanteras varsamt och med respekt.
  • Stäm av med varandra över tid. Känner du/ni att ni är på väg åt rätt håll? Om inte våga ta hjälp från familjerätten i din kommun.
Malin Bergström
Barnpsykolog