Skip to main content
Föräldrar   »   De vanligaste utmaningarna efter separation

De vanligaste utmaningarna efter separation

Utmaningarna är många när man separerar. Vi vet! Det är svårt att hålla sams med den man separerat ifrån. Det kan kännas som en berg-och-dalbana med skarpa svängar. Det är då det är extra viktigt att ha en stabil grund att vila mot.

Hur stabil är er grund? Vilka triggers ska ni vara uppmärksamma på?


Ert föräldrateam påverkas av…

 • Hur tajta ni varit
 • Vilken tillit ni har till varandra
 • Era respektive relationer till era barn, ex mammig- eller pappighet
 • Hur jämställda ni varit
 • Om en av er varit dominant eller om ni varit jämstarka
 • Graden av ömsesidighet i beslutet om separationen
 • Samstämmigheten i era värderingar
 • Respekten ni har för varandra
 • Hur ni ser på betydelsen av samarbete

Vad är enkelt för er och vilka är utmaningarna?

Fundera över vad som känns enkelt mellan dig och din medförälder utifrån punkterna ovan. Är du till exempel trygg med era respektive relationer till ert barn? Visar ni respekt för varandra? Har ni någorlunda lika grundvärderingar? Om ni kan svara ja på dessa frågor har ni förmodligen en stabil grund att stå på och kan fokusera på att hitta bra sätt att kommunicera på.

Satsa på stabilitet (och lite affärsmässig kontakt)

Rutiner och torra kommunikationsvägar minskar riskerna för känslosvängningar. För att hålla barnet i fokus rekommenderar vi att kontakten i föräldrateamet ska vara neutral, korrekt och trevlig!

Neutral: Ert gemensamma föräldraskap blir förutsägbart och tryggt för barnet.

Korrekt: Föräldraskapet bygger på ömsesidig respekt och barnet slipper känslomässigt uppslitande scener eller känslor.

Trevlig: Att tonen är trevlig ökar både er men främst barnets tillfredställelse med er Varannanvecka-familj.

Risken för konflikter och missförstånd minskar om man har en lite affärsmässig kontakt. En kärleksrelation kan vara vild, levande och busig. Föräldrarelationen behöver istället struktur och bör i första hand handla om praktisk information om barnet. Regelbundna avstämningar kring barnens mående, rutiner och aktiviteter är bra. I appen Varannan Vecka kan ni få allt stöd och de planeringsverktyg ni behöver för att skapa stabilitet och förutsägbarhet för ert föräldrateam och för barnen.

Varning för triggers…

 • Kommunikationen mellan er sköts inte affärsmässigt och era diskussioner om er tidigare parrelation spårar ur:
  Försök att håll god ton och skrik och gråt istället med dina vänner eller släktingar när barnen inte hör dig.
 • Välmenande vänner och släktingar som vill ta ditt parti och stötta dig triggar igång känslor:
  Om du säger att du förstår deras omtanke men att du måste jobba på att bygga föräldrateamet, kommer de bättre förstå vilket stöd du behöver.
 • Barnen, som när de längtar efter sin andra förälder påpekar att hen mycket hellre vill vara hos ”pappa”:
  För att bli mindre känslomässigt pressad kan du på förhand tänka ut fraser som ”jag vet att pappa är mycket bättre på att göra flätor, men nu har ju du och jag ett träningsläger för det”.
 • Din medförälder träffar en ny kärlek:
  Aj, jobbigt och konstigt. Håll den affärsmässiga kommunikationen om barnen i Varannan Vecka och gå sönder en smula med din bästa vän när du inte har barnen. Kom ihåg att aldrig tala illa om medföräldern med barnen eller så barnen hör.

Kärleken till era barn delar ni livet ut

Grunden för föräldrateamet är att ni båda älskar ert barn och vill vara engagerade i hens liv. Ännu viktigare är såklart att ert barn behöver och älskar er båda. Precis som alla andra relationer kommer er föräldrarelation att ha toppar och dalar och förändras över tid. Övergripande överenskommelser som boendescheman, ekonomiska uppgörelser och en struktur för hur ni kommunicerar skapar stabilitet och förutsägbarhet för ert barn och er själva.

I Varannan Vecka kan ni sätta upp den struktur just ni behöver för att bygga teamet. Vi hjälper dig om du kör fast och guidar till nästa steg för att ordna det så bra som möjligt för barnet. Och du..glöm inte att ibland säga något fint om ditt barns andra förälder inför ert barn – det värmer barnets hjärtan enormt oavsett om det syns eller ej!


Linda Ljunggren Syding
VD och familjeexpert