Skip to main content
Föräldrar   »   Experterna svarar: Så gör du med ekonomin!

Experterna svarar: Så gör du med ekonomin!

En stabil ekonomi betyder trygghet efter separationen! Här har vi samlat tips från Malin Bergström, barnpsykolog och medgrundare Varannan Vecka-appen och Magnus Hjelmér ICA Bankens vardagsekonom. För att du, barnen och medföräldern ska kunna få ett så bra samarbete som möjligt efter separationen, även när det gäller pengar!


Samarbete om ekonomin kring barnen efter separationen

Att ställa om från en gemensam ekonomi till egen ekonomi är ofta svårt. Man behöver bygga ett nytt sorts samarbete, även om pengar till barnens behov. Det är viktigt därför att föräldrarnas samarbete betyder väldigt mycket för barn, även när det gäller ekonomin. Bra planering innebär att man ser över kostnaderna och kostnadsfördelningen. Barns behov förändras mycket under barndomen vilket är viktigt att tänka på och vara flexibel kring när barnen växer upp.

Dela rättvist på kostnaderna för barnen efter separationen

Vid växelvist boende är det många som tänker att man delar det ekonomiska ansvaret för barnen 50/50 precis som man gör med tiden. Alltså oavsett inkomster ska ansvaret delas på hälften. Men det finns olika sätt att fördela kostnaderna och flera saker att ta hänsyn till. Det är bra att behålla den fördelning man hade när man var tillsammans eftersom kostnaderna ökar när man separerar. I en del fall kan det även vara viktigt att den som har högre inkomster skjuter till mer än tidigare för att stärka medförälderns ekonomi för barnens skull. För barnen betyder det mycket om föräldern med större ekonomiska muskler kliver fram och tar ansvar på liknande sätt som man gjorde när alla bodde tillsammans.

Prata med barnen om ekonomin efter separationen

Det blir ofta tyst runt barnen under och efter en separation, även när det gäller frågor om pengar. För barnen har ofta funderingar och frågor. Här behöver föräldrar lyssna in barnen. Frågor kan vara ”kommer jag kunna fortsätta med fotbollen?” och ”får jag en egen säng eller ett eget rum?” till exempel. Det är viktigt att skapa en delaktighet med barnen. Och att göra skillnad mellan delaktighet och ansvar. Föräldrarna tar ansvar och bestämmer medan barnen får vara delaktiga och säga vad de tycker.


När pengarna inte räcker till efter separationen

Det är vanligt att känna skam om pengarna inte räcker till efter separationen. Det är viktigt att prata med barnen om läget på ett sätt som de kan förstå. Annars kan det lätt uppstå konflikter när barnen kräver nya jeans eller en semesterresa och pressade föräldrar känner att barnen är bortskämda. Rent praktiskt är det viktigt att inte lockas att ta lån för att kompensera bristen på pengar. Det kan leda till än djupare utmaningar ekonomiskt. Fokusera på boendet, försäkringar och el. Var noga med betalningar för att undvika betalningsanmärkningar. Dyra inköp till barnen som dyra jeans eller mobiltelefoner kan sticka i ögonen på vuxna men för barn kan det ha en viktig funktion i sociala relationer med vänner. Om man inte kan köpa de dyra sakerna kan man i alla fall bekräfta barnens önskan och att man förstår vad som ligger bakom.


Läs mer…

Så jobbar ekonomiverktyget för dig: För ett schysst samarbete om ekonomin!

Så får du kolla på ekonomin kring barnen efter separationen

Så tryggar du din inkomst efter separationen

Gemensam ekonomi i bonusfamiljen

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert