Skip to main content
Föräldrar   »   Att introducera en ny partner

Att introducera en ny partner

Att ens förälder träffar en ny partner kan för en del barn bli riktigt tufft. Om barnet har känt att det fått kämpa för förälders uppmärksamhet redan tidigare kan det bli än värre för barnet när förälder är förälskad. Det finns saker som föräldrar kan göra för att behålla fokus på barnet och introducera en ny kärlek så skonsamt som möjligt.

Sammanfattning av Att introducera en ny partner finns nedan.


För barn är förälderns nya partner ofta den största förändringen av alla

Föräldrarnas separation medför en rad förändringar för barnen. De behöver få tid på sig att vänja sig vid de olika stegen
för att behålla en känsla av kontroll och sammanhang. Den största förändringen för många är när föräldern inleder en ny relation. Det familjeliv ni byggt upp ska då omprövas för att rymma en ny vuxen. En vuxen som kanske har egna barn med sig.

Ge barnet en bra start med din nya partner

Att du träffat någon är ett konkret bevis på att du själv var mogen för nästa steg. Barn har ofta lättare att ta in en ny person när även det har landat efter separationen. Innan du presenterar din nya kärlek är det därför bra att fundera över var dina barn och din medförälder befinner sig mentalt. Har barnen hunnit landa? Hur känsligt är det för din medförälder att du träffat någon annan?

Behåll ditt fokus på barnen

Även om du är upp över öronen förälskad, så behöver barnen känna att de är i fokus i ditt liv när ni är tillsammans. De kämpar kanske fortfarande med känslor av förlust efter separationen och är du då ständigt upptagen med någon annan kan de känslorna öka. Om ditt barn frågar eller anar att du träffat någon ska du bekräfta att det är så. Ge den information barnet frågar efter, men överinformera inte.

Visa hänsyn

När ni kommit igenom separationen blir avståndet till din medförälder större och då kan det kännas obekvämt att behöva ta hänsyn till hen. Vinsten med separationen är ju integritet och frihet att själv bestämma. Ur barnets synvinkel är relationen till din medförälder dock fortsatt viktig. Det underlättar därför om du informerar ditt ex innan du introducerar din nya kärlek för barnet.

Att berätta för medföräldern först ökar hens känsla av kontroll och skonar barnen

Din medförälders reaktioner påverkar familjens stabilitet och därför vinner ni alla på att vara hänsynsfulla mot varandra. Det ökar också förutsättningarna för att din nya relation ska bli harmonisk. Ingen vill leva i skuggan av negativa känslor från nya partnerns barn eller medförälder. Att berätta för din medförälder först ökar hens känsla av kontroll och skonar barnen från att bli budbärare eller behöva hålla hemligheter.

Ge medföräldern lite tid

Din medförälder behöver få tid att vänja sig vid att det finns en ny person vid din sida. Då kan det blir lättare att acceptera att du har gått vidare. Men att du ger medföräldern och era barn tid att vänja sig innebär inte att du ska låta deras känslor styra. En ledstjärna när det är svårt att avgöra vilken takt som är lagom är att fundera över hur era barn påverkas av att du skyndar respektive väntar. Om du väljer att låta din nya partner bli en del av ditt liv, kan det underlätta för barnens omställning att du regelbundet skapar stunder på egen hand med dem, utan partner eller syskon.

Om bonusfamiljen

Forskningen kring hur barn påverkas av att leva med styv- eller bonusföräldrar ger inga entydiga svar. Barn som bor med varma, snälla vuxna trivs och mår bra i allmänhet. Barn som lever i familjer där de möts av kritik och bristande förståelse påverkas däremot negativt. Det viktiga är alltså hur man har det tillsammans, inte vilken typ av familj man lever i. Bonusföräldrar som skapar varma relationer med barnen kan vara en stor tillgång för barnen. Det kan handla om engagemang och intressen, praktiskt stöd, härliga släktingar eller materiella resurser. Styvföräldrar som däremot är svartsjuka och behandlar barnet som någon som inte hör till har förstås en negativ inverkan.

Malin Bergström
Barnpsykolog