Skip to main content
Föräldrar   »   Medföräldern kränker mig – vad kan jag göra?

Medföräldern kränker mig – vad kan jag göra?

För att våra barn ska må bra behöver vi föräldrar bygga en fungerande kommunikation och ett okej samarbete kring barnen. Men i vuxenrelationer händer det att en eller båda parter går över gränsen för vad som är acceptabelt beteende mot den andra. Ibland sker det ett fåtal gånger men ibland också återkommande. Hur vet man när det är fråga om kränkningar och inte “tjafs” som går över? När blir det destruktivt för barnet och en själv? Vad kan man själv göra för att bryta beteendet? Artikeln ”Medföräldern kränker mig” ger svar. 

Skälen till händelser mellan föräldrar under och efter en separation handlar i princip alltid om föräldrarnas vuxenrelation och nästan aldrig om barnen. Gamla destruktiva mönster följer med in i den nya föräldrarelationen efter separationen. Ibland är det en förälder som ständigt ger sig på den andra, i andra fall sker övertramp från båda sidor. Oavsett varför kränkningar sker så är det klart att de drabbar flera, inte bara den utsatta föräldern utan även de gemensamma barnen.

Barnen drabbas alltid

För barn är kränkningar mellan föräldrar väldigt påfrestande. Det är plågsamt att se och höra hur den ena föräldern angriper den andra. Forskning visar också att angrepp på medföräldern kan ha samma effekt på barn som om föräldern riktat sig direkt till barnet. (En jämförelse kan göras med barn som tvingas bevittna fysiskt våld från en förälder mot en annan, vilket blev brottsligt år 2021 att utsätta barn för).

Barn drabbas också hårt även om de inte är närvarande när kränkningar sker. Den utsatta föräldern tappar energi, glädje och fokus på barnet som blir ensamt på grund av kränkningarna. Föräldrarnas samarbete om barnet försämras också vilket givetvis drabbar barnet förr eller senare. Det är alltså avgörande för barnet att kränkningarna upphör!

”Medföräldern kränker mig men det är jag som känner skuld” 

Det kan kännas svårt att stoppa kränkningar som har pågått ett tag. En del föräldrar känner skuld för situationen och tänker att “man får ta” att medföräldern beter sig illa. Det kan handla om att den utsatta föräldern valt att lämna relationen eller kanske har funnit en ny kärlek snabbt efter separationen.

Ur ett mänskligt perspektiv är känslor av ilska och förtvivlan över att exempelvis ha blivit lämnad förståeliga. Det ger dock inte någon rätten att hämnas genom att ständigt kränka medföräldern. Ansvaret vilar helt på den som utsätter andra för ett oacceptabelt beteende.

Hur vet jag om jag är utsatt?

Kränkningar kan ske på olika sätt. Det kan bland annat vara fråga om:

 • verbala kränkningar med nedsättande tillmälen som svordomar, könsord och liknande muntligen eller skriftligen i sms, mail, chatt eller liknande
 • att medföräldern beskriver dig med neturala ord men på ett nedsättande sätt som “svag” eller “pappa/mamma förstår inte…” inför barnet eller andra personer
 • att medföräldern ständigt söker fel hos dig och och ifrågasätter din föräldraförmåga fast det saknas skäl till det och barnet mår bra hos dig

Det spelar ingen roll om kränkningarna sker muntligt eller skriftligt i sms, mejl eller liknande. Det är dränerande och skadligt att bli utsatt för sån här behandling och det måste få ett slut! Hur man går till väga i praktiken kan dock skilja sig åt beroende på vem det gäller och hur ens egen livssituation ser ut.

Vad kan jag göra för att skydda mig själv?

Först och främst är det viktigt att förstå vad som händer. Fundera igenom följande punkter: 

1: Bli medveten och gör ändringar – I en del fall räcker det för att kränkningarna ska upphöra.

 1. Inventera: “Hur ser det ut idag?”

  hur ofta kränkningarna sker, när och vad de består av? Hur länge har det pågått?
  – är det mest muntligt eller skriftligt eller en blandning?
  – sker det inför barnet?
  – är medföräldern medveten om sitt eget agerande?
  – hur blir det för dig att ständigt höra att du är dum i huvudet, värdelös som förälder eller vad det nu kan vara?
  – har barnet reagerat på något särskilt sätt?
  Skriv gärna ner dina funderingar och samla tankarna.

 2. Ändra ert sätt att kommunicera med varandra

  I en del fall lägger sig ett negativt beteende när det gått lite tid efter separationen och föräldrarna fått distans till uppbrottet. Medan det fortfarande är krisigt kan ändrade sätt att kommunicera räcka för att skapa distans mellan föräldrarna och på så sätt “kyla ner” en infekterad föräldrarelation. Prova något av följande:

  Sköt all kommunikation skriftligt via Varannan Vecka-chatten: I chatten finns ett AI-filter, TalkSafe, som känner av om det som skrivs är toxiskt. Om en förälder börjar skriva ett chattmeddelande med svordomar, kränkande ord eller negativa omdömen varnar AI-filtret genom att göra textrutan gul, orange eller röd beroende på graden av toxicitet. Meddelandet kan fortfarande skickas men avsändaren har fått en varning om att meddelandet med största sannolikhet är konfliktdrivande.  Utöver det sparas all kommunikationen i appen om du behöver den senare. Du kan även bjuda in utomstående personer i chatten. När fler ögon ser vad som sägs kan det ha en avkylande effekt då kränkningar ofta sker “mellan fyra ögon”.

  Kommunicera endast om sådant som gäller barnet! Du behöver inte lyssna på kränkningar eller anklagelser, utan avsluta och be att få återkomma senare.

  Begränsa kommunikationen till en viss tid på dagen eller veckan då du läser och svarar på chatt/sms/mejl. På så sätt sparar du energi som du kan lägga på barnet istället för medföräldern. 

  Sköt överlämningar via förskola/skola under en tid! Om ni har mindre barn och hämtar och lämnar försök sköta dessa via förskola/skola. Ni kan också be någon som ni båda har förtroende för att hjälpa barnet och er med överlämningar om förskola/skola är stängd så ni slipper ses under en tid.

  Försök hålla dig lugn då aggressioner föder aggressioner. Om mottagaren är lugn faller ibland ilskan. 

2: Om medföräldern fortsätter kränka dig – ta hjälp!

Fundera över bästa sättet att få medföräldern att sluta:
För en del är det mest effektiva att själv skicka ett rakt “sluta upp-mejl” med information om att du överväger att ta saken vidare om beteendet inte upphör.

För andra är det bättre att ta hjälp utifrån: Kontakta socialtjänsten i din kommun.  


 

Vad kan konsekvenserna bli av ständiga kränkningar?

Det är viktigt att veta att kränkningar mot en person kan vara straffbart beroende på vad som har hänt. Om barnet eller du själv blir utsatt för hot, våld eller återkommande grova kränkningar bör du vända dig till polisen och socialtjänsten omgående för att få hjälp! Det är viktigt att våga agera för att hjälpa barnen och dig själv ur situationen. Det finns bra hjälp att få! 

Ett beteende kan också vara olämpligt utan att vara brottsligt. I en domstolsprocess om vårdnad/boende/umgänge kan föräldern som kränker till slut anses så konfliktdrivande att det omöjliggör samarbetet om barnet. Domstolen kan då anförtro hela vårdnaden om barnet till den andra föräldern för att skydda barnet från konflikterna. I praktiken är det ofta flera olika faktorer som omöjliggör ett samarbete, återkommande kränkningar kan vara en sådan faktor.

Sammanfattning 

 • Kränkningar är bland annat: svordomar, könsord, negativa omdömen och beskrivningar med mera.
 • Barn far väldigt illa, direkt eller indirekt, när en förälder återkommande kränker den andra, och behöver skyddas.
 • Vuxna far också illa av kränkningar och ingen ska behöva acceptera det återkommande.
 • Det finns flera olika sätt att skydda sig själv: se över kommunikationsmönster, ta hjälp utifrån som VarannanVecka-teamet eller Familjerätten i din kommun.
 • I domstol kan återkommande kränkningar mot medföräldern vara en omständighet som så kraftigt försämrar möjligheterna till samarbete att det inte anses möjligt med fortsatt gemensam vårdnad om barnet. Beroende på situationen kan alltså en förälder “diskvalificera” sig själv som vårdnadshavare genom sitt kränkande beteende.

Läs mer

Ständiga bråk mellan föräldrar – hur blir det för barnen?

Elisabeth Scholander

Elisabeth Scholander, jurist och familjeexpert