Skip to main content
Föräldrar   »   När barn favoriserar en av föräldrarna

När barn favoriserar en av föräldrarna

Favoriserar barnet dig eller din medförälder? Lugn, det är vanligt och behöver inte vara en stor sak. Det kan dock vara påfrestande både för barn och föräldrar med perioder av mammighet eller pappighet.


När barnet har en favorit…

Många barn har, åtminstone i perioder, en favoritförälder. Att barn är pappiga eller mammiga kan bli jobbigt när barnet bor växelvis men barns natur anpassar sig inte alltid efter våra värderingar. För den ratade föräldern kan det vara tungt att bli avvisad. För ”favoriten” kan det blir ansträngande så att man behöver mer avlastning. Det är lätt att få för sig att pappig- eller mammigheten beror på att en förälder klemar bort barnet eller är för sträng. Men pappig- eller mammighet handlar inte alltid om hur man bemött sitt barn. Det kan vara en del i utvecklingen av anknytningsrelationerna. Kom ihåg det när det känns tröstlöst att bli avvisad eller när en liten människa ständigt vill vara nära!

Tips! Om ert barn är mycket mammigt eller pappigt kan det ibland passa att ändra i boendeschemat så att barnet bor lite mer med en förälder. Lägg till exempel in en extranatt hos favoritföräldern under den andra förälderns period.

Prova olika lösningar

  • Prova att bekräfta barnets längtan när den uppstår, avdramatisera den och ge den inte för stora praktiska konsekvenser. Det kan vara klokt att inte direkt ändra boendeschemat utan att hjälpa barnet att med skillnaderna mellan föräldrarna.
  • Den ratade föräldern kan smöra lite för barnet. Extra gos med ett särskilt gosedjur eller extra mysiga nattningar med en saga eller bok kanske kan luckra upp fixeringen. För äldre barn kan kvällsfika på tu man hand göra underverk.
  • Om man väljer att tillfälligt ändra i boendeschemat för mer tid med ”favoritföräldern” kan man byta tillbaka när barnet blir mer jämlikt i sina preferenser.
  • Kom ihåg att vissa barn vara särskilt fästa vid en förälder under hela uppväxten. För andra barn handlar det om faser när barnet är neutralt eller byter favorit. Här behöver föräldrar vara lyhörda och ha tålamod.

Läs mer…

Barn som längtar

Malin Bergström
Barnpsykolog