Skip to main content
Föräldrar   »   När skolarbetet påverkas

När skolarbetet påverkas

Förändringar hemma kan påverka barns koncentrationsförmåga och inlärning. När fokus ska vara på multiplikationstabellen kanske ett tidigare samtal mellan föräldrarna pockar på barnets uppmärksamhet istället. Det kan leda till ökad stress och känsla av misslyckande hos barnet. Som förälder kan man hjälpa sitt barn att nå målen i skolan och bidra till att förbättra barnets trygghet och självförtroende.

Sammanfattning av När skolarbetet påverkas av separationen finns nedan.


Stökigt beteende kan vara ett sätt att fly från känslor

Tankarna på skilsmässan och de andra förändringarna som familjen går igenom kan göra det svårt för barnet att koncentrera sig på skolarbetet. Att hålla sig sysselsatt kan vara ett sätt att skydda sig mot jobbiga känslor och tankar.

Men tankar på skilsmässan kan också virvla upp plötsligt under en mattelektion och för att fly dem kan man få för sig att störa en kompis eller hela klassen. Oro kan alltså leda till rastlöshet som gör det svårt att sitta still. Att inte klara skolan gör tillvaron ännu svårare, så i stället för skäll behöver barnet mer vuxenstöd och omtanke.

Så kan du hjälpa barnet

De är bra om föräldrar och andra viktiga vuxna kring kan hjälpa barnet med missade läxor eller annat i hemmet. Det är bra att ha extra tålamod som vuxen och vara förberedd på att läxläsning kan ta extra tid just nu. Ett bra sätt att komma framåt är att sätta upp mindre mål för skolarbetet och ta små pauser efter olika delmoment. Barnet behöver få lyckas och känna sig nöjd med sina insatser (undvik klander).

Att stötta med logistiken kring läxor, prov och skolmaterial brukar också hjälpa barnet.

Ta hjälp av skolan

Skolsköterskan eller kuratorn kan ge stöd om barnet vill prata med någon. Ökad kontakt mellan föräldrar och lärare kan också hjälpa.

Ett okej föräldrasamarbete skyddar barnet

En viktig omständighet som är bra att försöka uppnå är att ni som föräldrar samarbetar okej kring barnet och kan utbyta information. Det känns tryggt för barn att veta att ni har koll och kan samarbeta även om ni inte längre är ett par.

Sammanfattning – När skolarbetet påverkas

  • Oro och stress hos barn kan påverka deras inläningsförmåga och fokus i skolan.
  • Det är bra om föräldrar har extra tålamod och hjälper till med läxor, skollogistik.
  • Barn behöver få känna att de lyckas när de anstränger sig. Hjälp barnet göra en realistisk plan!
  • Ta hjälp av skolan vid behov
  • Har ni ett okej samarbete om barnet så att i kan dela information och hjälpas åt betyder det mycket för barnet.
Malin Bergström
Barnpsykolog