Skip to main content
Föräldrar   »   Rätt fokus viktigt kring barns aktiviteter

Rätt fokus viktigt kring barns aktiviteter

Barnens aktiviteter är en viktig del och ofta höjdpunkter i både barnens och föräldrarnas liv. Om barnet upplever det ansträngt mellan er föräldrar är det bra att hitta sätt att turas om att ordna eller delta i deras aktiviteter. På så sätt kan båda föräldrarna vara med utan konflikter och stress som barnet (och föräldrarna) far illa av!


Barnets aktivitet är barnets höjdpunkt

Luciatåg, lägerskolor, dansuppvisningar och basketmatcher är viktiga för barn. Det är höjdpunkter i barnets liv där familj och släktingar kan vara med och skapa minnen. För att barnets höjdpunkter ska vara just barnets höjdpunkter behöver vi som föräldrar ibland stå tillbaka med våra egna behov och önskningar. Det finns på inga villkor plats vare sig för överraskningar, konflikter eller något annat som hindrar en avspänd och trevlig stämning på barnets aktiviteter.

Tänk efter och planera före

Om det är spänt mellan er är det bättre att turas om att delta än att komma båda två. Föräldrar som väljer att sitta i varsin del av aulan med stela miner på skolavslutningen tvingar barnet att välja vilken förälder hen först ska springa fram till. Ett sånt val kan förta barnets stolthet över sin avslutning. Det ger barnet dåliga minnen där föräldrarnas konflikter står i fokus och inte de vackra ljusen på Lucian.

Föräldramöten och utvecklingssamtal kräver också er anpassning utifrån barnets bästa. Tumregeln är att ni ska kunna umgås avspänt och neutralt med fokus på barnet om ni ska komma tillsammans. Om ni är avspända i att ses allihop är det ju såklart inga problem. Det är värdefullt för både barnet och er föräldrar om ni kan dela kärleken och stoltheten som ett föräldrateam.

Om ni jobbar på det blir det bättre

Relationer är levande materia. Det är alltså något man gör – inte något man har. Är ni inte där idag så får ni arbeta för att nå målet. Inget är ristat i sten utan blir vad vi gör det till. Var och en av oss och tillsammans. 

  • Att turas om behöver inte betyda varannan avslutning. En kan vara med på själva ceremonin  och den andra kan äta glass med barnet efteråt.
  • Inte heller vid högtider som jul, pesach, eid och midsommar behöver vartannat-år-principen gälla. Se högtiderna ur barnets perspektiv. Kanske får den som firar med kusinerna och den bullrande tomten stå för julen varje år? Så kan den andra istället skapa bästa nyårstraditionen. 
  • Kom ihåg att barn kan oroa sig för den förälder som inte deltar. Hör av dig och se till att också ditt firande blir bra!
  • Många barn som bor växelvist tycker att de dubbla födelsedagsfirandena och högtiderna är det bästa med sitt familjeliv.
  • Det finns ett särskilt hårt straff reserverat för den förälder som dyker upp med en ny kärlek på förskolans föräldrafika som ”en överraskning”. 

Malin Bergström
Barnpsykolog