Skip to main content
Föräldrar   »   Så bygger ni ett föräldrateam

Så bygger ni ett föräldrateam

En separation leder till en ny typ av föräldraskap. Kanske hade ni tidigare ”era” områden i familjen men måste nu ta det fulla ansvaret under era veckor med barnen. Det kan kännas svårt och jobbigt. Men forskning visar faktiskt att det kan leda till en fördjupad relation med barnet – något som är till glädje för alla.


Ett bredare föräldraskap

När man inte delar vardagen med någon blir man tvungen att ha ett ”bredare” föräldraskap på egen hand. Det vill säga, både göra flätor, packa matsäck och lära barn att cykla. Parallellt med den förändringen ska ni också bygga ett gemensamt föräldraskap.

Barn har glädje av föräldrars olika styrkor

Barn har glädje av att föräldrar är olika och bidrar med olika saker. En förälder som är inkännande och lyhörd kan bidra till en grundtrygghet genom att stötta när det gäller vardagsproblem, kompisbekymmer eller skolarbete. En aktiv förälder med stort rörelsebehov kan bidra genom att introducera fritidsintressen och en livsstil med utevistelse och fysisk aktivitet. En stor släkt eller familjekompisar kan förgylla barnets tillvaro, särskilt om den andra föräldern har ett mindre socialt och utåtriktat liv.

Grunden för föräldrateamet är att ni båda älskar ert barn och vill vara engagerade i dess liv, och minst lika viktigt är det att barnet älskar och behöver er båda. Precis som alla andra relationer kommer er föräldrarelation att ha toppar och dalar och förändras över tid.

Kom överens om det praktiska

Övergripande överenskommelser, som boendescheman, ekonomiska uppgörelser och en struktur för hur ni kommunicerar, bidrar till att skapa stabilitet och förutsägbarhet för både er och barnet.

Neutral, korrekt och trevlig

Föräldrateamet har barnet i fokus och kontakten ska vara neutral, korrekt och trevlig.

”Neutral” innebär att ert gemensamma föräldraskap blir förutsägbart och tryggt.

”Korrekt” att det bygger på ömsesidig respekt och att barnet slipper känslomässigt uppslitande scener.

”Trevlig” ökar barnets och er tillfredsställelse med er familj.

Kanske låter sådana ledord hurtfriska och magstarka. Och visst, för många ser kontakten inte alls ut så den första tiden. Men en lite affärsmässig kontakt minskar risken för konflikter och missförstånd. Den gör också gränslinjen mot parrelationen tydlig. En kärleksrelation ska vara vild, levande och busig. Den utgår från vår känslostyrda och lekfulla hjärna. Den här relationen behöver i stället struktur. Kommunikation som är neutral, korrekt och trevlig handlar i första hand om praktisk information: avstämning kring era barns välbefinnande, rutiner och aktiviteter. Den kan också innebära att man fikar eller tittar på luciatåget tillsammans. Glider man iväg från det neutrala, korrekta och trevliga kan man påminna varandra om att fokusera på barnen – att de mår bra är den starkaste motivationskraft som finns.

Satsa på stabilitet

Rutiner och torra kommunikationsvägar gör oss mindre utlämnade åt känslosvängningar. När barn upplever tillvaron som förutsägbar och stabil kan de lägga sin energi på utveckling i stället för att förhålla sig till det som sker omkring dem.

Känslomässig distans till ens medförälder främjar stabiliteten, dels genom att man undviker triggers, dels för att närhet och vänskap väcker känslor som ökar risken för konflikter. Det är förstås utmärkt om ni på sikt kan utveckla en vänskapsrelation, men innan en kärleksrelation kan övergå i vänskap behövs det ofta en avkylningsperiod. Av det skälet kan det vara bättre att ni anförtror er till andra än till varandra under den första tiden efter separationen. På så sätt skyddar ni också vänskapen från att drunkna i konflikter.

Längre fram kan ni bli friare och mer impulsiva, och om ni då hamnar i en konflikt så backar ni tillbaka till den mer
fyrkantiga formen.

Sammanfattning – Så bygger ni ett föräldrateam

  • Separerade föräldrar behöver utveckla ett ”bredare” föräldraskap i och med att de är helt ansvariga när det är barnvecka.
  • Barn drar nytta av föräldrars olika styrkor så det gagnar barn att föräldrar är olika.
  • Ett bra riktmärke för övergången till ett bra föräldrateam är ledorden ”neutral, korrekt och trevlig”.
  • Försök skapa känslomässig stabilitet. Det ger lugn och skapa bättre förutsättningar för en vänskapsrelation längre fram.
Malin Bergström
Barnpsykolog