Skip to main content
Föräldrar   »   Tips för att konfliktminimera mellan föräldrar

Tips för att konfliktminimera mellan föräldrar

För att konfliktminimera krävs ofta olika sorters agerande för att bryta mönster. Tänk därför på ditt eget agerande. Dels när du är själv och på väg att möta och interagera med den andra föräldern, och dels när det hettar till och du känner ilskan komma i stunden.

Barnpsykologen Malin Bergström ger konkreta tips för bättre kontakt mellan föräldrar!   


 

Se till att hålla din del av era överenskommelser för att konfliktminimera 

Hämta/lämna barnet när ni bestämt. Se till att komma i tid.  Om du är försenad eller något strular för dig meddela medföräldern i så god tid som möjligt så att hen kan planera för att hjälpa till eller bara visa förståelse för att det blev ändrade planer just nu.

Använd jag-budskap och undvik superlativ

Om det skaver i er föräldrarelation och ni behöver prata, välj jag-budskap: “Jag blir stressad när du inte är i tid för det gör mig sen också” istället för “tänk att du aldrig kan passa tiden. Jag får alltid vänta på dig!”

Ta bara ansvar för din egen del av föräldraskapet

Du bestämmer hur du vill vara som förälder och medföräldern gör det samma. I det ligger att ni också tar ansvar för det ni gör inom ert eget föräldraskap utan att den andra föräldern kan eller bör lägga sig i om barnet har det bra och mår bra hos båda föräldrarna.

Försök gå till mötes om det är möjligt

Om medföräldern ber om hjälp med något försök att gå medföräldern till mötes om det är möjligt. Barn älskar att se sina föräldrar hjälpas åt om det kan ske utan irritation. Det visar barnet att ni lever som ni lär om ni säger att ni båda ska finnas där och ta hand om barnet. På det sättet undviker ni också att det uppstår en maktkamp om barnet eller mellan er i olika situationer.

Avslutningsvis

Barn behöver en trygg och stabil tillvaro med kärleksfulla vuxna omkring sig. Genom att konfliktminimera och göra vad du kan för att få ner din del i bråken har du agerat för att göra det bästa för ert barn.


Elisabeth Scholander, jurist och familjeexpert