Skip to main content
Föräldrar   »   Tonåringar som ”faller mellan stolarna”

Tonåringar som ”faller mellan stolarna”

En föräldraseparation kan medföra att tonårsbarn flyr hemmet och tillbringar mer tid borta än hemma. Men tonåringar behöver gränser och trygga föräldrar lika mycket före som efter separationen. Här kan ni som föräldrar hjälpas åt!

Sammanfattning av Tonåringar som faller mellan stolarna finns nedan.


Tonåringar behöver frihet men också gränser

Under själva uppbrottet kan ungdomar skaffa sig lite väl stor frihet, eftersom man som förälder ofta tappar i uppmärksamhet. Kanske flyr de till kompisar för att slippa stöket hemma. Där kan de ägna sig åt sådant som förvisso hör ungdomen till men som ändå behöver viss övervakning av vuxna.

För tonåringar, precis som för yngre barn, innebär trygga föräldrarelationer att få hjälp med gränssättning. När man separerar som tonårsföräldrar kan relationen till barnet behöva återknytas som två separata relationer snarare än en allmän gemensam föräldrarelation. Samarbetet med medföräldern fortsätter ändå att vara viktigt.

Det är viktigt att föräldrar har koll

Tonåringars värld och svängradie utanför familjen kan vara rätt stor. Då är det viktigt att veta var ens ungdom håller till och vilka kompisarna är. Det ger ett skydd mot att de ska råka illa ut. Om ni hjälps åt med kollen och kontakten blir skyddsnätet tryggare.

Studier visar att tonåringar med separerade föräldrar röker och dricker i högre utsträckning än de som har sammanboende föräldrar. Risken för det är högst om barnet bor med bara en förälder. Är man två föräldrar är det alltså bra om bådas ögon kan bidra till att ha koll.

Våga vara förälder, inte kompis, till tonåringen

Att strikt kräva lydnad och respekt bara för att man är förälder brukar medföra att ungdomar begränsar insynen i sin tillvaro och i stället gör vad de känner för. Nära relationer med tonåringar kräver snarare känslomässig öppenhet och ärlighet från båda parter.

Men även överdriven öppenhet från en förälder, till exempel i samband med separationen, kan leda till att ungdomen drar sig undan. Trots att relationen bygger på ömsesidig respekt vill också tonåringar att relationen förblir en anknytningsrelation. Det innebär att det fortfarande är barnet som lutar sig mot föräldern och inte tvärtom.

Respekt är viktigt för tilliten

När tonåringen tillbringar mer tid på egen hand utanför familjen är viktigt att din gränssättning ska respekteras om du ska kunna känna tillit till tonåringen. Det gör att du kan slappna av. Det är extra viktigt när du själv har fullt sjå med att hålla näsan över vattenytan under separationen. Men för att känna tillit behöver du också få ha insyn.

Tips! Håll kontakten med kompisarnas föräldrar och stäm av då och då.

Tips! Enkla kommunikationsvägar med medföräldern är viktigt, som föräldrachatten i VV-appen som bara handlar om barnen, inget annat.

Sammanfattning – Tonåringar som ”faller mellan stolarna”

  • Tonåringar behöver fortfarande gränser för att känna sig trygga.
  • För att få en nära relation med sin tonåring krävs känslomässig öppenhet och ärlighet från både föräldrar och barn.
  • Det är barnet som ska kunna luta sig mot föräldern, inte tvärtom.
  • Det är viktigt att tonåringen respekterar din gränssättning för att du ska kunna känna tillit.

Malin Bergström
Barnpsykolog