Skip to main content
Pepp till föräldrar   »   Trygg kommunikation med Hela Barn-modellen!

Trygg kommunikation med Hela Barn-modellen!

Föräldrars konflikter är ofta svåra för barn. Hur vi föräldrar agerar mot varandra spelar stor roll för barnens psykiska hälsa och välmående. Allt fler föräldrar behöver hjälp på grund av konflikter vid separation och skilsmässa. Samtalsmodellen Hela Barn kan hjälpa när konflikterna påverkar barnen negativt. 

Varannan Vecka har träffat Hela Barn-grundarna som ger oss sina bästa tips för en trygg kommunikation!


De flesta föräldrar känner till att de kan boka samarbetssamtal via familjerätten/socialtjänsten i sin kommun. Men ibland är konflikterna så djupa att samarbetssamtalen inte räcker till. Därför skapade socionomerna Maria Sköld och Sandra McGinn samtalsserien Hela Barn. 

Hela Barn bygger vidare på tidigare kommunikationsmodeller som föräldrastödsprogrammen Komet och ABC. Modellen är framtagen för att hjälpa separerade föräldrar i låsta konflikter men har visat sig fungera lika bra för föräldrar som fortfarande lever tillsammans men med hög konfliktnivå och eventuella tankar på separation. 

– Syftet med Hela Barn är att hjälpa föräldrar att hitta konstruktiva sätt att resonera i frågor som rör barnets vardag. Det är viktigt att barnets situation är i fokus och att föräldrarna stärks i att ta ansvar för hur det blir för barnet när de bråkar eller talar illa om varandra. Barnet måste skyddas från att dras in i föräldrarnas konflikter, säger Maria Sköld.

– De som har gått Hela Barn kan sedan, om det behövs, arbeta vidare med att hitta lösningar på frågor om vårdnad, boende och umgänge inom ramen för vanliga samarbetssamtal inom familjerätten.    

”Den enda jag kan förändra är mig själv”

Modellen består av en serie egna och gemensamma samtal med två certifierade Hela Barn-samtalsledare. Under det egna samtalet görs en inventering och arbetet fortsätter sedan gemensamt med det som båda behöver prata om.  

– Upplägget inom Hela Barn är ett tydligt och strukturerat arbetssätt som grundas i att båda föräldrarna är öppna för att arbeta med sig själva och göra en riktig förändring. Föräldrarna måste acceptera påståendet att “den enda jag kan förändra är mig själv” som är själva ryggraden i samtalsmodellen”, säger Sandra McGinn.

– Föräldrar som inte säger ja till detta kan vi tyvärr inte hjälpa inom Hela Barn. De är välkomna att återkomma om de känner annorlunda längre fram.

Viktigt med pausknapp under samtalen

Hela Barn-metoden bygger på tanken att lösningen sällan ligger i det som orsakat  problemen. För att hjälpa föräldrarna vidare finns därför en möjlighet att symboliskt lägga saker i “papperskorgen” under samtalen. En sorts “pausfunktion” för sådant som leder bort från barnet och hens behov. Det kan handla om egna livstrauman, sorger, kränkande språk med mera. Kanske behöver föräldern reda ut eller få stöd i att hantera det de “slängt i papperskorgen” men i ett annat forum.  

Betydelsen av att förmedla hopp

En av samtalsledarnas viktigaste uppgifter är att fokusera samtalen kring det som är bra och som fungerar. 

– Grundtanken är att även om jag inte kan ändra på andra kan jag bidra positivt genom att jobba med mig själv och göra en egen personlig förändring. Det finns hopp i det som vi behöver ta fasta på, säger Maria Sköld.

– Vi kan också ta barnets perspektiv och bekräfta det positiva som sker för barnet när föräldrarna kan prata, enas och komma vidare i samtalen.   

Fem gånger mer kärlek och stoppljus!

Inom alla relationer krävs cirka fem positiva budskap för att vi ska vara mottagliga för ett negativt eller korrigerande budskap. Detta återfinns även inom Hela Barn. Grundtanken om 5:1 kopplas inom Hela Barn till “stoppljuset” som visualiserar tre olika sorters kommunikation med röda, gula eller gröna budskap

Exempel: rött budskap = anklagande/alltid-aldrig/du-budskap. = Stanna!
Gula budskap = önskemål framför kritik, konkreta, jag-budskap: = Kör försiktigt!
Gröna budskap = positiva, bekräftande, inte anklagande = Kör!

– För föräldrar i en högintensiv konflikt finns inget utrymme för röda budskap. Men det är ofta där de befinner sig när vi påbörjar samtalen i Hela Barn, säger Sandra McGinn.

– Vi hjälper föräldrar hitta omformuleringar och andra sätt att säga saker på för att nå fram till en balans mellan 5:1-budskap. Om orden är mildare och inte så anklagande är det lättare för mig som mottagare att ta till mig sakfrågan. Då kan jag fortsätta prata och och hjälpa vårt barn, istället för att gå i försvar och fokusera på mig själv och missa barnets behov.

Barnet i centrum

Eftersom Hela Barn-modellen handlar om barnens behov är det viktigt att behålla fokus på barnet då barnet självt inte är med i samtalen. Samtalsledarna kan prata med barnet och informera hen om att föräldrarna gör Hela Barn för att de vill bli bättre på att prata med varandra och komma överens. 

– Det är viktigt att ge hopp till barnet men inga löften om förändring. Vi kan också stämma av med barnet efteråt och berätta hur det har gått”, säger Maria Sköld. “För att behålla fokus på barnet i rummet under samtalen får föräldrarna också ta med var sitt foto på barnet som samtalen kretsar kring. Det brukar väcka andra känslor än ilska och aggressioner som kanske annars upptar föräldrar i konflikt.  

Hur blir det efter Hela Barn-samtal?

– När läget är låst är det viktigt att ta sig an situationen på ett nytt sätt och verktyg som vi ger inom Hela Barn kan leda dit. Vi kan förstås aldrig garantera att alla lyckas nå en konfliktminimerad tillvaro efter Hela Barn. Men de flesta kommer förbi gamla konflikthärdar och kan bygga ett bättre och stabilare samarbete kring sina barn än tidigare. Det är väldigt positivt för barnen!, säger Sandra McGinn 

Tips!

Hela Barn-grundarnas tips till föräldrar i konflikt:

  • Tänk på medföräldern som ditt livs viktigaste samarbetspartner 
  • Skilj på parrelationen och föräldrarelationen. Många oförrätter utspelades i parrelationen – försök att inte låta dem påverka föräldrasamarbetet. 
  • Fundera på vad du själv kan göra för att minska bråken – barnet vet ofta att konflikten pågår även om du gör allt för att dölja den.
  • Barn säger ofta vad föräldrar vill höra. Utmana dig själv för att inta ditt barns perspektiv. Utgå ifrån vad som är viktigt för ditt barn och inte för dig som vuxen.
  • Kom ihåg att när du väljer att lägga ner striden med ditt barns andra förälder gör du det för ditt barns skull – det är en investering i ditt barns barndom.
  • Vi vet att det här är svårt – ta hjälp av viktiga personer i ditt nätverk och var modig och sök professionell hjälp om det behövs!

Kan jag/vi få hjälp via Hela Barn? 

Är du intresserad av Hela Barn-samtal kan du vända dig till din kommun och ta reda på vilket stöd de erbjuder där du bor! 

Mer information om Hela Barn hittar du på www.helabarn.com
 

Elisabeth Scholander