Skip to main content
Föräldrar   »   Vårdnad om barn – vad betyder det?

Vårdnad om barn – vad betyder det?

De flesta föräldrar behöver aldrig fundera över det juridiska begreppet vårdnad. Man är överens för det mesta och kan prata med varandra om viktiga frågor. Frågan är vad som händer när samarbetet inte fungerar? Vem har rätt till information och beslutsfattande? Frågan om vem som är vårdnadshavare kan då spela stor roll.

Här kan du läsa med om Vårdnad om barn.


Vad handlar det om?

Vårdnad är, enkelt uttryckt, det praktiska och juridiska ansvaret för barnet. Vårdnaden kan vara gemensam och utövas av föräldrarna tillsammans eller tillkomma en av föräldrarna ensam

Situationer där vårdnadshavarens formella godkännande ställs på sin spets är framförallt beslut om namn, folkbokföring, sjukvård för barnet som inte är av rutinmässig karaktär, val av förskola/skola och ansökan om pass. I normala fall krävs båda vårdnadshavarnas godkännande (ex. flyttanmälan eller passansökan) vid gemensam vårdnad eller endast godkännande av den förälder som har ensam vårdnad. 

Skillnad mellan gemensam och ensam vårdnad?

Gemensam vårdnad är det vanligaste i Sverige idag oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller ej. För att gemensam vårdnad ska fungera behöver föräldrarna kunna samarbeta med varandra någorlunda konfliktfritt och fatta gemensamma beslut. De är alltså överens om de stora frågorna som boende, skola, namn och liknande men kan tycka olika om mindre saker.

Vid gemensam vårdnad kan båda vårdnadshavarna delta självständigt i utvecklingssamtal, sköta kontakt med läkare och informera sig om barnets angelägenheter. Om en förälder inte är vårdnadshavare har föräldern inte någon självständig rätt att delta i utvecklingssamtal, prata om barnet med Barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänsten. Den ensamma vårdnadshavaren behöver lämna samtycke.

Den förälder som är ensam vårdnadshavare har ett visst ansvar att informera den andra föräldern om barnets liv om det påverkar barnets umgänge med den andra föräldern men inte mer än så i lagen mening.  

Vad styr vilken typ av vårdnad?

Frågan om gemensam vårdnad eller ensam vårdnad är inte i sig beroende av hur eller med vem av föräldrarna barnet bor med. Det viktiga är om föräldrarna kan lösa praktiska frågor eller inte. Barnet ska inte behöva bli lidande för att föräldrarnas samarbete om det inte fungerar. Då är det ofta bättre att en förälder har ansvaret att fatta beslut för barnets bästa. 

Exempel då barnet kan behöva att en förälder är ensam vårdnadshavare:

  • Barnet missar en skolplats för att en eller båda föräldrarna vägrade ge sitt medgivande till platsen
  • Förälder vägrar godkänna en passansökan för barnet som inte kan åka på semester med andra föräldern.
  • Barnet riskerar att inte få nödvändig sjukvård på grund av att en förälder inte ger samtycke.
  • Nödvändiga samtycken finns men föräldrakonflikterna är så djupa och långvariga att barnet far illa och mår dåligt.

Beslut om vårdnad

Den som är vårdnadshavare beslutar ensam om ändring i vårdnaden (vid ensam vårdnad) eller tillsammans med den andra vårdnadshavaren (gemensam vårdnad).

Är föräldrarna överens kan de skriva ett avtal om vårdnaden. Socialtjänsten i kommunen gör sedan en utredning. Om Socialtjänsten bedömer att överenskommelsen är barnets bästa kan socialnämnden godkänna avtalet som då blir juridiskt bindande.

Om föräldrarna inte är överens måste en av föräldrarna stämma den andra föräldern i domstol. Domstolen lägger ofta mycket tid och resurser för att föräldrarna ska nå en överenskommelse på frivillig väg. Om det inte är möjligt kommer domstolen att fatta ett beslut i vårdnadsfrågan.


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert