Skip to main content
Föräldrar   »   Varför är ett bra föräldrasamarbete viktigt?

Varför är ett bra föräldrasamarbete viktigt?

Det kan vara utmanande att vara föräldrar tillsammans efter att ens kärleksrelation tagit slut. Men för barnet är en fungerande föräldrarelation väldigt viktig. Barn behöver känna att föräldrarna gör sitt bästa och försöker få till ett fungerande föräldrateam. Det avlastar barnet från ansvar och bidrar till att skapa god självkänsla när vuxna mår bra och kan samarbeta på ett okej sätt.

Sammanfattning av Varför är ett bra föräldrasamarbete viktigt? finns nedan.


Från parrelation till föräldrateam

Efter en separation behöver man som föräldrar omvandla det som var en parrelation till ett föräldrateam runt barnet. Det är viktigt för barnet att var och en tar hand om det – busar, lagar mat, skäller, läser godnattsagor och hämtar efter basketträningen – men också hur föräldrarna har det mellan sig. Det spelar faktiskt oväntat stor roll för barn. Samtidigt som man bygger varsitt nytt hem och familjeliv behöver man därför också bygga en struktur som bär barnet mellan föräldrarna, genom ett hållbart nät av kommunikation och samarbete. Ett föräldrateam hjälper barn att få ihop sin värld och ger en känsla av att man är föräldrar gemensamt, oavsett hur man bor. Trots att föräldrar kommer att uppleva nya kärleksrelationer, vara less på varandra och periodvis umgås enbart via mejl, så fortsätter man att vara föräldrar tillsammans.

För barnet är det som hänt i er parrelation mindre viktigt än att ni är dess föräldrar

Malin Bergström, barnpsykolog och forskare

Samarbete underlättar för barnet

Att ni är ett team betyder inte att ni blir som en positiv kommunikationsbyrå från dag ett, utan att ni satsar på att skapa kommunikationsvägar. Om kontakten inte är så smidig som ni önskar ännu, så förmedlar ni det. Genom att prata om svårigheterna visar ni att ni är medvetna om dem och att ni jobbar för att hitta bättre förhållningssätt.

Att ni spelar i ett lag i stället för att vara två separata solospelare betyder inte att ni behöver ha tät kontakt eller ses ofta. Det handlar snarare om att det finns två par ögon som ser barnet och att ni drar nytta av varandras iakttagelser. Utifrån era personligheter och relationer till barnet ser och bidrar ni med olika saker, vilket ökar förutsättningarna för att barnet ska få vad det behöver. Ett föräldrateam motarbetar inte varandra utan stöttar varandras föräldraskap – det är en gemensam uppgift. Vissa separerade bråkar så att stickor och strån ryker, andra höjer aldrig rösten och har stor distans till varandra. Precis som föräldrar som lever ihop. Poängen är att barnet lever i en mental värld fastän det bor på två ställen.

Försök reda ut vad som hör till parrelationen eller föräldraskapet

Ett led i övergången från kärlekspar till föräldrateam är att vara lojala med varandra som föräldrar, för barnets skull. Det kan kännas som ett hån om skilsmässan har inbegripit otrohet eller lögner och betyder inte att du förlåter och accepterar svek. Att du krisar, sörjer och är arg över det du har utsatts för är självklart, men otrohet och lögner hör till parrelationen – som ni nu ska avsluta. Föräldraskapet ska däremot leva vidare och renodlas så att det fortsätter att gagna ert barn. För att hjälpa barnet landa efter skilsmässan behöver du reda ut vad som hör till parrelationen respektive föräldraskapet.

Att se medföräldern med nya ögon

För att vara lojal med din medförälder behöver du stå ut med det faktum att människor har flera sidor. Det är fullt möjligt för en människa att vara en hopplös kärlekspartner men helt okej som förälder. Sådana insikter kräver att man fortsätter att förhålla sig till människor som man har svårt för. Det underlättar att påminna sig om att man gör detta för sitt barns skull.

Försök att betrakta din medförälder med barnets ögon – som en människa det älskar och behöver. Det kan ge dig motivation att bygga ett föräldrateam.

Vad är bra med föräldrateamet?

 • Ett föräldrateam underlättar livet för föräldrar som inte bor ihop.
 • Barnet slipper bli budbärare mellan er.
 • Det minskar risken för att äldre barn och tonåringar kan komma undan och göra saker som de inte borde.
 • De två som älskar barnet mest kan ibland glädjas tillsammans över sitt barn (vilket är bra för barns självkänsla).
 • Du blir mindre utlämnad i jobbiga perioder av trots eller tonårsbråk.
 • Det hjälper barn att bygga bra relationer till båda föräldrarna (som anknytningsperson är en av de viktigaste
  uppgifterna att bidra till att barnet får andra trygga relationer).
 • Det avlastar barnet från vuxenansvar när det gäller planering, samordning och logistik.

Sammanfattning – Varför är ett bra föräldrasamarbete viktigt?

 • För barnet är det som hänt i er parrelation mindre viktigt än att ni är dess föräldrar.
 • Ett föräldrateam motarbetar inte varandra utan stöttar varandras föräldraskap – det är en gemensam uppgift.
 • Ett led i övergången från kärlekspar till föräldrateam är att vara lojala med varandra som föräldrar, för barnets skull.
 • Ett tryggt föräldrateam möjliggör för barnet att leva i en mental värld fastän det bor på två ställen.
 • Vinsterna för barnet är många när föräldrateamet fungerar. Enkelt uttryckt så har ett fungerande föräldrateam en avgörande skillnad för barnets välbefinnande och utveckling.
Malin Bergström
Barnpsykolog