Skip to main content
Föräldrar   »   Växelvist boende – vad säger forskningen?

Växelvist boende – vad säger forskningen?

Ingen annanstans i världen är växelvist boende lika vanligt som i Sverige. Idag är den lösningen självklar för många, men i andra länder ifrågasätter fortfarande barnexperter växelvist boende. De menar att barn kan bli rotlösa och stressade av alla flyttar mellan föräldrarna. Svensk forskning visar dock att växelvist boende ger barnen en naturlig vardagskontakt med båda föräldrarna och att det gör att många barn mår lika bra som som innan separationen.


Forskning visar att barn i växelvist boende i allmänhet mår bättre än de som bor med en förälder

Både svensk och internationell forskning visar dock att barn som bor växelvist generellt mår bättre, är mindre stressade och mer nöjda med sina liv än barn som bor mest eller bara hos en förälder. Det verkar helt enkelt vara viktigt för barn att ha en nära vardagskontakt med båda sina föräldrar. Viktigare än det omak det innebär att bo på två ställen. Att förlora kontakten med en förälder kan vara svårt för barn. Barnet kanske undrar om hen inte är viktig för den föräldern hen inte bor med.

Det finns inget annat land där växelvis boende är lika vanligt som i Sverige. I många delar av världen innebär en skilsmässa därför att barn tappar kontakten med sina pappor. Det är svårt för barn eftersom vardagskontakten är så avgörande i föräldraskapet. Att föräldrar vet vad kompisarna heter, hejar på matcher, tröstar och gör läxor är värdefullt för barn.

När de förlorar vardagskontakten med en förälder försvinner inte bara engagemang och stöd. De missar också annat som föräldrar erbjuder barn – som egna intressen, kompisar, släktingar och spontana snack. Forskarna pratar ofta om vilka resurser barn behöver och riskerar att förlora vid en skilsmässa. Resurser är inte bara ekonomi utan också just känslomässig närhet, engagemang, nätverk och kunskap. 

Malin Bergström, forskare och barnpsykolog

Att bo på två ställen

Barn verkar alltså generellt inte uppleva att det är så besvärligt att bo på två ställen. Åtminstone inte om föräldrarna kommunicerar och samarbetar så att det finns en kontinuitet mellan hemmen. De flesta barn verkar vänja sig. När forskare intervjuat barn som bor växelvist har de sagt att ja, det är jobbigt att glömma grejer eller inte veta var de är, men det är det värt eftersom de tror att växelvist boende ändå är det bästa. Det kan också vara så att det är så självklart för barnen att bo så att de inte tänker på hur det annars skulle vara.

Många vuxna delar sin tid mellan ett landställe och sin vanliga bostad, kanske kan det vara lite en sådan känsla även för barn. Att föräldrarna hjälper till med förflyttningarna och ser till att grejerna är på rätt ställe, spelar förstås stor roll. Studier har också visat att det är viktigt med stabilitet och kontinuitet i boendeschemat. Det behöver finnas en rytm så att tillvaron känns förutsägbar. 

Växelvist boende vanligast i Sverige

Att växelvist boende blivit så vanligt i Sverige verkar alltså vara positivt, men fortfarande vet vi inte varför barn som bor så verkar mer nöjda med livet än de som bor med bara en förälder. Det kan vara så att familjerna som väljer att ha barnen växelvist oftare består av två föräldrar med goda förutsättningar att ta hand om sina barn än de familjer där barnet bara bor med en förälder. Kanske mådde barnen i växelvis boende i forskningsstudierna också bättre redan innan separationen. Kanske förklaras resultaten av att föräldrarna hade ett bättre samarbete redan från början, med mindre konflikter, mer jämställdhet och pappor som varit mer engagerade som föräldrar. 

Det kan också vara så att barn bor med bara en förälder för att den andra föräldern är sjuk eller oförmögen att ta hand om sitt barn – och det kan förstås påverka hur barnet mår. Studier visar också att föräldrar som har barnen växelvist generellt sett mår bättre och är nöjdare med sina liv än föräldrar i familjer där barnen bor bara med en. Och föräldrars välbefinnande påverkar förstås också barnet.

Ett lite förvånande resultat i studierna är att barn som bor växelvist inte haft problem med sina kompisrelationer. Man kan ju tänka sig att det kan bli svårt när man bor på två olika ställen. Att barnen inte verkar påverkas hänger säkert ihop med att många föräldrar fortsätter att bo hyfsat nära varandra. De hjälper kanske barnet att träffa kompisarna genom att följa med, skjutsa eller låta dem vara hemma hos dem. 

Barn är olika och har olika behov

Det är viktigt att komma ihåg att de här studierna gäller barn på gruppnivå. Att barn generellt mår bra av att bo växelvist betyder inte att den boendeformen passar för just ditt barn. Barn är lika olika som vi vuxna.

En doktorsavhandling har till exempel nyligen visat att barn i familjer där pappan varit fysiskt våldsam mot mamman och/eller barnet, ofta inte trivdes med att bo växelvist eller ens ha umgänge med sin pappa.

Att lyssna på vad barn själva vill eller visar är viktigt när man bestämmer hur de ska bo. För barn med funktionshinder eller särskilda behov kan man också behöva vara extra noga med att utforma ett schema som funkar för just dem.

Lägg till din rubriktext här

Robin