Skip to main content
Föräldrar   »   Vilka bidrag kan jag söka som separerad förälder?

Vilka bidrag kan jag söka som separerad förälder?

Att dra runt ett hushåll på en lön är ofta tufft, särskilt om man har barn. Och tufft är det för många just nu oavsett om man delar det ekonomiska ansvaret för barnen med den andra föräldern eller ej. Här har vi samlat tips kring bidrag som kan vara bra att känna till.


1. Bostadsbidrag

Den tyngsta posten i många varannanvecka-familjers budget är kostnaden för bostaden, oavsett om det är en hyresrätt, bostadsrätt eller annan form av boende. Om du har barnet boende hos dig på hel- eller deltid kan du har rätt till bostadsbidrag beroende på om din lön och övriga omständigheter. Ansökan ställs till Försäkringskassan som beviljas bidraget i 12 månader, vilket ger stabilitet i privatekonomin. Här berättar vi mer om bostadsbidrag här.

2. Barnbidrag

Alla barn i Sverige har rätt till barnbidrag från staten till dess de fyller 16 år. Efter 16 års dagen går bidraget över till ett studiebidrag som betalas ut så länge barnet går i gymnasiet. Barnbidraget betalas ut automatiskt till barnets vårdnadshavare den 20:e varje månad. Om barnet är fött den 1 mars 2014 eller senare betalas beloppet ut till båda vårdnadshavarna och betalas ut i sin helhet till ensamma vårdnadshavare. Vårdnadshavare med äldre barn, som vill dela på barnbidraget, behöver anmäla det till Försäkringskassan.

Bidraget är 1250 kr i månaden per barn. Om du har två barn får du dessutom 150 kr i flerbarnstillägg. Har du fler är två barn blir flerbarnstillägget också högre. Exempel: Är du ensamstående med tre barn får du 3 750 kronor i barnbidrag och 730 kronor i flerbarnstillägg. Sammanlagt blir det 4 480 kronor per månad. Barnbidrag betalas ut den 20:e varje månad.

3. Underhållsstöd

Underhållsstöd är ett bidrag som du kan söka från Försäkringskassan om barnets andra förälder inte betalar underhåll eller betalar för lite underhåll. Barnet har rätt till underhållsstöd till och med den månad barnet fyller 18 år. Barnet kan ansöka om och få förlängt underhållsstöd som längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år.

Om föräldern inte betalar något underhållsbidrag alls kan barnet få så kallat ”fullt underhållsstöd”. Om föräldern betalar lite men inte tillräckligt kan barnet eventuellt få så kallat utfyllnadsbidrag. Barnets ålder avgör storleken på bidraget:

  •    1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år,
  •    1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 7 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och
  •    2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

4. Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsvariation kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget beräknas utifrån den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning. Beloppen räknas om vid varje årsskifte för att följa prisutvecklingen i samhället. För 2024 är de:

  • 2 984 kronor per månad (en fjärdedel)
  • 5 969 kronor per månad (halvt)
  • 8 953 kronor per månad (tre fjärdedelar)
  • 11 938 kronor per månad (helt).

Du och barnets andra förälder kan få omvårdnadsbidrag för samma barn. Ni delar då på bidraget. Försäkringskassan bedömer barnets totala behov av omvårdnad och tillsyn och ni kan välja hur bidraget ska fördelas mellan er. Om ni inte väljer får ni hälften var. Läs mer på Försäkringskassan.

5. Försörjningsstöd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd som du kan ansöka om i din kommun om du har problem att försörja dig själv och barnen. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt. Försörjningsstödet ska tillgodose hushållets mer regelbundna utgifter per månad och består av riksnormen och av fem kostnadsposter som ligger utanför riksnormen. Riksnormen är en miniminivå för de behov som rikstormen ska täcka. Du kan ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten i din kommun.

6. Privata fonder och stiftelser

I Sverige finns ett flertal privata fonder och stiftelser som ensamstående föräldrar (främst kvinnor) med barn kan söka ekonomiskt stöd hos. I stiftelsens stadgar kan ställas särskilda villkor exempelvis på bostadsort och vad pengarna ska användas till.

Undvik att låna pengar

Det är viktigt att försöka undvika att låna pengar för konsumtion eller köpa saker på avbetalning, även om det är riktigt tufft ekonomiskt.

Det kan låta klämkäckt men faktum är att smslån, andra typer av lån och avbetalningsköp i princip alltid blir mycket dyrare än beloppet man lånade från början. Det är bättre att först försöka söka andra alternativ även om det känns svårt.

Läs mer…

Rätt till bostadsbidrag vid växelvis boende?

Underhållsbidrag – så funkar det!

Underhållsstöd – ett skydd för barnet

Experterna svarar: Så gör du med ekonomin!


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert