Skip to main content

Varannan Veckas integritets- och användarvillkor

Vi bryr oss om din integritet ❤️!

1. Allmänt

Vi på Happy Parents AB (”Happy Parents”, ”Varannan Vecka” eller ”vi”) är mycket glada för att du vill använda vår tjänst Varannan Vecka (”Tjänsten”). Din datasäkerhet och ditt integritetsskydd är av högsta prioritet för oss.

Dessa integritets- och användarvillkor förklarar vilka uppgifter vi samlar in om dig och hur de behandlas och delas, vad vi gör för att hålla dina uppgifter säkra och hur vi använder cookies. Vi beskriver också vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.

När du använder eller registrerar dig på varannanvecka.app, inklusive dess tillhörande webbplatser, (gemensamt ”Webbplatsen”), eller på annat sätt interagerar med oss, till exempel via Tjänsten, bekräftar du att du förstår att vi samlar in, behåller och använder dina personuppgifter i enlighet med dessa integritets- och användarvillkor.

En användares namn, e-postadress, profilbild, könsidentitet, ålder eller annan personlig information kommer aldrig att delas med utomstående, förutom de användare som du själv väljer att samarbeta med i Tjänsten.

2. Vilka vi är

Vi är Happy Parents AB, organisationsnummer 559197-1717, Östermalmsgatan 26 A, 114 26 Stockholm. Du når oss via e-post på hello@varannanvecka.app. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi förlitar på att denna sekretesspolicy svarar på dina frågor om vår insamling, användning, skydd och avslöjande av dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på adressen, e-postadressen eller telefonnumret ovan.

3. Ändringar

Vi kan ändra dessa användarvillkor från tid till annan. Om vi gör det kommer den ändrade villkoren att träda i kraft när vi publicerar den på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig baserat på vad som är lämpligt utifrån omständigheterna, till exempel genom meddelande via e-post eller som ett meddelande i vårt system. Det senaste ändringsdatumet anges längst ner i användarvillkoren.

Om någon ändring gör användarvillkoren mindre skyddande för dina personuppgifter, kommer en sådan ändring inte att gälla för uppgifter som vi samlade in om dig innan ändringen gjordes. Ändringen kommer dock att gälla för sådana uppgifter om du ger ditt samtycke till den nya versionen av användarvillkoren, eller om du tillhandahåller ny information eller upprepar samma information efter ändringens ikraftträdande.

4. Insamling

4.1 Vilken information vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter som har tillhandahållits av dig eller samlats in på webbplatsen genom vår användning av cookies. Personuppgifter vi behandlar består av följande:

 • Registrering

När du registrerar dig på Varannan Vecka ber vi dig att ange din e-postadress och ditt lösenord, eller registrera dig med hjälp av en tredjepartsregistrering som Facebook eller Google, i så fall samlar vi in e-postadressen och namnet som tillhandahålls av den tjänsten. Vi kan verifiera din registrering genom en andra faktor autentisering, till exempel via ditt mobilnummer.

 • Användare

När du skapar ditt konto ber vi dig om olika typer av personuppgifter om vem du är och din familj. Vi lagrar också platsen baserat på din IP för att ta reda på vilka helgdagar och helgdagar som gäller för ditt barns skola.

 • Uppladdade och data som skapats av dig

Vi samlar in data från dig när du anger eller laddar upp data via formulär på vår webbplats, privata chattmeddelanden / bilagor.

 • Information från andra

Andra användare kan bjuda in dig till systemet både som förälder eller som barn eller annan familjemedlem. Vi samlar in den information som tillhandahålls inklusive namn och e-post.

 • Insamling av allmänna och statistiska uppgifter

Google Analytics-cookies kan användas för att känna igen att du besöker oss på olika tjänster och enheter. Vi använder inloggningsuppgifter, cookies och ip-adresser för att identifiera dig och logga din användning.

 • Loggar

4.2 Hur vi samlar in din information

Vi samlar in dina personuppgifter direkt från dig i samband med ditt besök eller registrering på Webbplatsen, eller när du använder vår App.

Vi kan också samla in dina uppgifter, i den utsträckning du har gett ditt samtycke till det och/eller begärt det, från våra partners eller andra tredje parter, till exempel information som du har tillhandahållit när du registrerar dig via Google eller Facebook.

Vi kan komplettera information som du har gett oss med information från andra källor, till exempel information som bekräftar din identitet och profilinformation. Vi gör detta för att säkerställa riktigheten i den information vi samlar in och för att kunna ge bättre service.

Vi loggar och samlar in användningsdata när du besöker eller på annat sätt använder vår tjänst, inklusive vår webbplats, app och plattformsteknik (t.ex. våra plugins utanför webbplatsen), till exempel när du tittar på eller klickar på innehåll eller tillhandahåller information. Vi använder inloggningar, cookies, enhetsinformation och internetprotokolladresser för att identifiera dig och logga din användning.

När du loggar in kommer vi också att ställa in flera cookies för att spara din inloggningsinformation och dina skärmvisningsalternativ. Inloggningskakor varar i två dagar och skärmalternativkakor varar i ett år. Om du väljer ”Kom ihåg mig” kommer din inloggning att kvarstå i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer inloggningskakorna att tas bort.

5. Ändamål med behandlingen

Vår tjänst är ett samarbetsverktyg och syftet med informationsinhämtningen är att hjälpa dig att lättare skapa innehåll som hjälper dig att samarbeta kring dina barn och deras välbefinnande.

Observera att vissa data kan användas även utan ditt samtycke, till exempel om vi behöver data för att träna AI-modeller. Vi försöker alltid anonymisera personuppgifter. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till andra parter. Vi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges i klausulerna 5.1-5.4 nedan.

5.1 Tillhandahålla våra tjänster

Om du väljer att registrera dig hos oss är vår huvudsakliga användning av data att använda den för att hjälpa till att samarbeta med andra medlemmar i din utökade familj.

Vi använder dina personuppgifter som kan behövas för att tillhandahålla Tjänsten, t.ex. för att administrera ditt konto, för att kommunicera med dig, för faktureringsändamål och för att ge support.

5.2 Förbättra våra tjänster och dataanalys 

Vi kan använda dina uppgifter för att förbättra våra tjänster och träna våra datamodeller. Till exempel att träna AI för att identifiera kränkande språk. Vi försöker alltid anonymisera information om dig innan vi använder den för att träna modeller och vi släpper aldrig data utanför Happy Parents eller våra underleverantörer.

Vi sammanställer och anonymiserar data (t.ex. användning av olika schemainställningar) för att ge insikter. Dessa anonymiserade uppgifter kan spridas utanför Happy Parents.

Vi kommer också att behandla dina personuppgifter för att ta fram statistik om hur du använder våra tjänster. Vi kan göra detta genom att t.ex. utföra kundnöjdhetsundersökningar och marknadsundersökningar eller genom att analysera din användning av webbplatsen. Vi använder din information för att kunna göra Tjänsterna mer användarvänliga, t.ex. genom att åtgärda buggar, ändra gränssnittet för att du enkelt ska kunna nå den information du söker eller lyfta fram populära funktioner. Denna behandling baseras på vårt intresse av att kontinuerligt förbättra Tjänsten och tillhandahålla och utveckla nya tjänster samt att utföra ytterligare anonymiserad dataanalys och användning.

5.3 Förhindra missbruk

Dina personuppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra eller utreda brott. Missbruk avser bland annat bedrägeri, skicka skräppost, trakasserier, försök till obehörig inloggning på användarkonton och andra åtgärder som strider mot våra villkor eller lag. Vi kan också använda dina uppgifter för att undersöka och försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk från användare eller tredje part. Denna behandling baseras på vårt intresse av att undvika missbruk av webbplatsen eller tjänsterna och att försvara oss mot rättsliga anspråk.

5.4  Direktmarknadsföring och marknadsföring av Tjänsten 

Vi använder dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev, erbjudanden och relevant information om våra tjänster. Marknadsföringsmaterialet kan skickas till dig via post, SMS eller e-post. Du kan också få erbjudanden från någon av våra partners. Sådana erbjudanden görs av oss via webbplatsen och inte direkt av våra partners. Denna behandling baseras på ditt tidigare samtycke.

6. Hur vi delar dina personuppgifter 

6.1 Varannan Vecka delar inte dina personuppgifter med någon tredje part förutom vad som beskrivs nedan.

 • Tjänsteleverantörer: Varannan Vecka kan använda tredje part för att hantera en eller flera aspekter av vår affärsverksamhet, inklusive behandling eller hantering av personuppgifter. Vi kan dela personlig information med sådana tredje parter för att utföra tjänster för vår räkning, såsom chatt- och meddelandetjänster, behandla betalningar, skicka marknadsföringskommunikation, genomföra analys eller forskning, verifiera och validera information som du har lämnat till oss och tillhandahålla kundsupporttjänster.
 • Försäljning eller överföring av verksamhet eller tillgångar: All information vi har om dig kan överföras eller avslöjas för en köpare eller potentiell köpare i händelse av en försäljning, överlåtelse eller annan överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar. Om en sådan överföring sker kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att mottagaren använder din information på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy.
 • Varannan Vecka kan också komma att lämna ut dina uppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller för att följa juridiska förfrågningar (t.ex. domstolsbeslut, rättsliga åtgärder eller liknande) eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och hantera bedrägeri och annan brottslig verksamhet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del av en förfrågan om vi i god tro anser att sådana åtgärder krävs enligt tillämplig lag. Ovanstående kan inkludera att svara på juridiska förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU /EES, där vi i god tro tror att svaret krävs enligt lagen i den relevanta jurisdiktionen, påverkar användare i denna jurisdiktion och överensstämmer med internationellt erkända standarder.

6.2 Anonymiserade och aggregerade data

Anonymiserade och aggregerade data kan göras tillgängliga utan användarens uttryckliga samtycke (t.ex. statistik). Vi kan därmed komma att publicera anonym och aggregerad information om användningen av Varannan Vecka eller andra slutsatser som kan komma att dras av från användningen av Varannan Vecka.

7. Villkor för cookies

Vissa tekniker används på vår webbplats för att samla in data om ditt besök eller din användning enligt nedan:

7.1 Kakor (cookies)

 1. Webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares datorer och är möjliga att använda för att övervaka vad en besökare gör på webbplatsen.
 2. Det finns två typer av cookies: 1) en beständig cookie finns kvar på besökarens dator under en bestämd tid; 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne medan besökaren är på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
 3. Genom att använda våra tjänster samtycker du till användningen av cookies enligt vad som anges i dessa användarvillkor. Om du inte accepterar vår användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Du kan också ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Via webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se hjälpavsnittet för din webbläsare för mer information. Dessutom kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
 4. Varannan Vecka använder följande cookies:
Namn och typ av cookieSyfte och ytterligare informationBorttagning
Varannan VeckaAnvänds för att bevara token så att användaren inte behöver logga in igen varje gång han besöker webbplatsen. Även för att kontrollera att cookiepolicyn har accepterats.2 år.
Google Analytics, beständig cookie.Denna cookie skrivs vanligtvis till webbläsaren vid det första besöket på en webbplats från den webbläsaren. Denna cookie används för att bestämma unika besökare på en webbplats och den uppdateras med varje sidvisning. Dessutom är denna cookie försedd med ett unikt ID som Google Analytics använder för att säkerställa både cookiens giltighet och tillgänglighet som en extra säkerhetsåtgärd.2 år.
Hotjar, beständig cookieDenna cookie används för att spåra din användning av vår tjänst och används av oss för att förbättra hur tjänsten användes.2 år.
Kakburk 🍪
Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan vissa av funktionerna på vissa webbplatser vara begränsade.

7.2 Pixel-taggar

 1. Vi använder ”pixeltaggar”, ”webbfyrar”, ”JavaScript” eller liknande tekniker som bland annat möjliggör spårning av dina aktiviteter när du använder webbplatsen eller tar emot e-postmeddelanden (gemensamt kallade ”pixeltaggar”). Pixeltaggar kan användas i samband med våra webbplatser, vår onlineannonsering eller våra e-postmeddelanden, antingen av oss eller av våra tjänsteleverantörer, affärspartners eller andra tredje parter. Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår användning av pixeltaggar i enlighet med denna sekretesspolicy.
 2. Pixeltaggar används för att samla in vanligtvis anonyma data för att identifiera viss information, t.ex. för att sammanställa rapporter om spårningsinformation om demografi, mönster och aktiviteter på webbplatsen och annan information för att förbättra användarupplevelsen och våra tjänster. Vi kan dela dessa rapporter med till exempel marknadsföringspartners. Spårningsinformationen i dessa rapporter kan inte spåras tillbaka till enskilda användare. Vi kan samordna spårningsinformationen med andra personuppgifter som tillhandahålls av användare av webbplatsen i syfte att analysera informationen. När sådan samordning utförs behandlas all samordnad information som personuppgifter och används och delas endast i enlighet med denna integritetspolicy.
 3. Vi kan använda pixeltaggar i våra HTML-baserade e-postmeddelanden för att meddela oss vilka e-postmeddelanden som har öppnats av mottagarna.
 4. Pixeltaggar kan också användas för att identifiera varför du besöker webbplatsen, t.ex. om någon onlineannons eller e-post har tagit dig till webbplatsen.
 5. Dessutom kan vissa Pixel-taggar användas av andra företag för att spåra besök på deras webbplatser, för att identifiera om sådan internettrafik kom från vår webbplats eller för att bekräfta din behörighet att få tjänster eller förmåner.
 6. Tredjepartscookies eller pixeltaggar kan samla in information om användaraktiviteter på vår webbplats över tid och på olika webbplatser.
 7. Webbplatsen använder Google Analytics, som använder cookies och annan liknande teknik (t.ex. Pixeltaggar) för att samla in information om anonymiserad webbplatsanvändning och rapportera trender, utan att identifiera enskilda besökare. Om du vill veta mer om Google Analytics, inklusive hur du väljer bort det, går du till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 8. Vi använder också reklamföretag från tredje part för att visa relevanta annonser om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig när du besöker och använder webbplatsen och andra webbplatser. Sådana annonser baseras på information om hur du använder webbplatsen och andra webbplatser. För att göra det kan dessa företag placera eller känna igen en unik cookie i din webbläsare (t.ex. genom att använda pixeltaggar). Om du vill lära dig mer om denna praxis, besök www.networkadvertising.org och www.aboutads.info.

8. Hur vi skyddar dina uppgifter

 1. Filen som innehåller din personliga information kommer att lagras på våra servrar och kommer endast att vara tillgänglig för våra anställda och de av våra agenter och tjänsteleverantörer som behöver det i sin tjänsteutövning. Vi upprätthåller lämpliga skyddsåtgärder och gällande säkerhetsstandarder för att skydda din personliga information mot obehörig åtkomst, avslöjande eller missbruk. Till exempel lagras elektroniska poster på säkra servrar med begränsad åtkomst och elektroniska data lagras bakom säker krypteringsåtkomst. Vi använder tekniska verktyg som brandväggar och lösenord, och vi ser till att våra anställda utbildas i vikten av att upprätthålla säkerheten och konfidentialiteten för den personliga information vi behandlar.
 2. Vår webbplats använder krypteringsteknik, såsom Secure Sockets Layer, (”SSL”), för att skydda din personliga information under dataöverföring. SSL krypterar beställningsinformation som ditt namn, adress och betalningsinformation. Vår webbplats använder ett SSL-certifikat från GoDaddy för att bekräfta att vi följer säkerhetsprotokoll i enlighet med branschstandard.
 3. När du registrerar dig som användare och skapar ett onlinekonto på vår webbplats uppmanas du att välja ett personligt lösenord. För att maximera din skyddsnivå bör du välja ett starkt personligt lösenord, vilket innebär att du bör använda minst 6 tecken. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och eventuell kontoinformation. Varannan Vecka kommer aldrig att skicka ett oönskat meddelande där du ber om ditt lösenord eller begär att du uppdaterar dina kontouppgifter.

9. Lagringsperiod

 1. Vi behåller i allmänhet dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för eller på annat sätt krävs eller tillåts enligt tillämplig lag. Detta innebär bland annat att så länge våra användare vill vara registrerade på vår webbplats kommer vi att lagra uppgifterna.
 2. Det är upp till dig att ta bort ditt konto om du vill och detta kan göras genom inställningarna för ditt konto. Efter att ett konto har raderats sparar vi uppgifterna i upp till 12 månader.
 3. Aggregerade och anonymiserade data där användaren inte kan identifieras kan lagras på obestämd tid.
 4. Chattar och andra gemensamt skapade objekt (t.ex. delade scheman) kommer också att lagras i de andra personernas inkorg så länge deras data inte raderas (t.ex. användaren raderar sitt konto plus ytterligare 12 månader).
 5. Loggar och statistiska data kan lagras i upp till 36 månader.

10. Dina rättigheter

 1. Att registrera ett konto hos Varannan Vecka är frivilligt som Användare, du har alltid möjlighet att ta bort eller korrigera de uppgifter vi har om dig. Du kan göra detta på din personliga sida på webbplatsen eller i tjänsten. Observera dock att vi kan fortsätta att behandla dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller om det finns någon annan rättslig grund än samtycke för behandling av uppgifterna.
 2. I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du rätt att bli informerad om de personuppgifter vi har behandlat om dig, oavsett hur uppgifterna samlats in. Om du vill ha sådan information, vänligen skicka en skriftlig begäran till oss till kontaktinformationen som anges i klausul 2.
 3. Om dina personuppgifter behandlas i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Du har också rätt att begära att dina uppgifter överförs till en annan tjänsteleverantör (s.k. dataportabilitet).
 4. Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för ändamål relaterade till direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har när som helst rätt att återkalla ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter. Ett sådant återkallande kan begränsas till att endast omfatta en del av behandlingen, t.ex. den del som är kopplad till ditt medlemskap hos oss eller direktmarknadsföring. I varje nyhetsbrev eller marknadsföringsmeddelande ingår en länk som du kan använda för att avsluta prenumerationen.
 5. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med gällande personuppgiftslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som kan nås på imy@imy.se.

11. Överföring av personuppgifter

Om du har ett konto på den här webbplatsen eller har lämnat kommentarer kan du begära att få en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta inkluderar inte uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål eller information som du har delat med andra användare.


Användarvillkoren ändrades och publicerades på webbplatsen den 6 september 2022