Skip to main content

Möter du separerade föräldrar i ditt arbete?

Kanske som familjerådgivare inom kommunen? Som tjänsteman på bank eller försäkringsbolag? Eller är du arbetsgivare och har medarbetare som går igenom en separation eller som lever varannan vecka-liv? 

Oavsett vilken roll du har, varmt välkommen hit! 

Forskning visar att näst efter nära anhörigs död är separation den livshändelse som i allmänhet har störst negativ inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Det påverkar våra förmågor att fokusera på arbetet, vara tillgängliga och kloka föräldrar och ta ansvar för barnen tillsammans med medföräldern. Stora summor pengar går varje år till att stötta och rådge separerande föräldrar inom kommunal verksamhet, inom hälso- och sjukvården samt även andra organisationer och på många arbetsplatser. Genom Varannan Vecka finns nu möjligheter att ta ett helhetsgrepp och tillhandahålla både separationsstöd i den akuta fasen och samarbetsstöd kring barnen på lång sikt. 

Varannan Vecka bygger på forskning av barnpsykolog och docent Malin Bergström vid Karolinska institutet.  

'Reflektion' - verktyg för egen bearbeting

Verktyget Reflektion består av tre delar: Om mig, Om coparenting och Om barnet. Genom artiklar och övningar får föräldrar kunskap och verktyg att bygga trygga vanor i det nya liv som tar form. Det sätter fokus i relationen till barnen och sig själv. Och det bidrar till smarta val i kontakten med medföräldern. 

Föräldern väljer själv vilken del de vill börja med. De kan byta del när de känner för det. Om de behöver pausa och återkomma gör de det. När de vill. 

För verksamma inom kommun, hälso- och sjukvård och andra organisationer innebär verktyget Reflektion unika möjligheter att nå fler föräldrar med en större mängd kunskap och verktyg för bearbetning utan ökade kostnader i den egna organisationen. Verktyget kräver ej integration mot de egna systemen. Det är lätt att komma igång!
 

'Varannan Vecka-appen'

I appen får föräldrar långsiktigt och praktiskt samarbetsstöd i mobilen 24/7. De kan använda appen med medföräldern, själv eller tillsammans med barnets andra viktiga vuxna som bonusförälder eller mor/farföräldrar. De kan ha ”eget space” i appen som bara de själva kan se och i andra delar av appen sker informationsdelning och planering gemensamt.

I appen kan föräldrar och viktiga vuxna bland annat:

  • Planera barnets boende och prova olika scheman.

  • Få koll på barnets saker och underlätta byten mellan hemmen.

  • Dela info om aktiviteter i Översikten som du också kan exportera till din egen kalender.

  • Kommunicera tryggt i chatten, minska mängden kränkningar eller påhopp.

  • Fördela ansvar kring barnet som bokning av tandläkare eller frisör.

  • Bjuda in familjemedlemmar för insyn och gemenskap.

  • Dela bilder tryggt och säkert med full kontroll. 

  • Hålla koll på ”barnfakta” som storlekar, allergier, önskemål, särskilda behov.

  • Läsa våra artiklar med tips och råd för allt som rör varannanvecka-livet.

I appen samlar du allt om barnen – på ett ställe!

Mer info?

📧 linda@varannanvecka.app

📱070-761 72 92

🏢 Hammarby Allé 150

📮 Hammarby Allé 150
120 65 Stockholm

Boka demo

Nyfiken på vad vi gör? 

Hör av dig till oss så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Vi vill gärna få veta mer om din/er verksamhet och organisation.  

 

Linda Ljunggren Syding
VD, Varannan Vecka
linda@varannanvecka.app

Varannan Vecka

Så kan ett värdeerbjudande se ut

Kommun: Det är mycket som faller inom kommunens ansvarsområde. Med hjälp av Varannan Vecka kan ni ge föräldrar snabb tillgång till kunskap och självreflektion utan att ta resurser från er organisation. Med appen finns också möjligheten att stötta föräldrar långt efter att sista samarbetssamtalet är slut. Det ger fler bättre förutsättningar att hålla överenskommelser och bygga nya vanor. Det är social hållbarhet på riktigt. 

Försäkringsbolag: Erbjud Varannan Vecka till föräldrar som en del av försäkringsprodukter kring barn och föräldrar så stödet kommer fram tidigt innan konflikterna eskalerat. Våra beräkningar visar att om föräldrar, med hjälp av Varannan Vecka, når ett bra samarbete om barnen och undviker domstolstvist i fem procent av fallen sänker försäkringsbolagen kostnaderna för ombud inom hemförsäkringen. Och då har vi inte ens berört det personliga lidande som tvister om barn orsakar. Det är smart (och snyggt) att förebygga tvister istället för att betala för dem efteråt. 

Banker: Ge era kunder ett mervärde som gör stor skillnad för dem, men som de kanske inte har koll på när fokus är på den ekonomiska uppdelningen av hem och bohag vid en bodelning. Då kanske båda väljer att stanna kvar hos er – istället för att en eller i värsta fall båda byter bank. 

Arbetsgivare: Att få rätt stöd från sin arbetsgivare när det är gungfly hemma är ovärderligt. Det är ett klokt sätt att ta hand om sina medarbetare och bidra till goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Erbjud Varannan Vecka som en del av ert förmånspaket idag! 

Våra samarbetspartners: