Skip to main content
Barn   »   Får jag bestämma själv var jag ska bo? 💪

Får jag bestämma själv var jag ska bo? 💪

Hej 👋🏽

Som barn har du rätt att säga vad du tycker och de vuxna behöver lyssna och förstå varför du känner som du gör. När de sedan fattar beslut om olika saker som rör dig måste de väga in din åsikt (om du vill säga den), även om det inte alltid innebär att det blir som du vill. Nedan kan du läsa mer om hur beslut kring boende bör gå till och vilket ansvar som vilar på de vuxna.

Här får du veta mer om vad du får bestämma när dina föräldrar går isär.


Vad får du bestämma?

  • Som barn har du en laglig rätt att få berätta hur du känner och skulle vilja ha det. Dina föräldrar måste lyssna på det du tycker och tänker och väga in dina åsikter när de sedan bestämmer om hur det blir för dig när de ska bo på olika ställen. Om du inte vill eller kan säga hur du vill bo eller vill ha det så är det också helt okej. Du behöver inte säga ett knyst om du känner att du inte kan eller vill säga något.
  • Dina föräldrar har ett ansvar för att du ska må så bra som möjligt. I det ingår att barn inte ska behöva välja mellan sina föräldrar. Föräldrar ska också hjälpa sina barn att ha en så bra relation som möjligt till båda sina föräldrar (om båda föräldrarna är snälla och kan ta hand om sitt barn).
  • Du har rätt att träffa och älska alla dina föräldrar även om de har valt att bo på olika ställen. Föräldrar ska inte tala illa om varandra. Elakt prat skadar barn och det ska barn inte behöva lyssna på. Om det händer, försök våga säga ifrån eller prata med en annan vuxen för att få hjälp.
  • Föräldrar har inga egna rättigheter till att träffa dig lika mycket. Det är vad som blir bäst för dig som är viktigast när föräldrar bestämmer var du ska bo, var du ska gå i skola och hur ofta du ska träffa den förälder du inte bor med.

När får jag bestämma var jag vill bo?

Ibland hör man vuxna säga att barn måste vara 12 år för att få bestämma själva var de vill bo. Det är inte riktigt sant. Du har alltid rätt att få säga din mening om var du helst vill bo. I lagen finns ingen bestämd ålder för när barn själva får bestämma men från tolv års ålder spelar barnets egna åsikter allt större roll. Föräldrar tycker olika och vissa låter barnen bestämma redan innan barnen fyllt 12 år. Det finns också föräldrar som inte låter barnen bestämma förrän de är 15 år eller äldre. Alla föräldrar är dock skyldiga att ta beslut som innebär att du mår så bra som möjligt och får träffa alla dina föräldrar.

Dina rättigheter i lagen 🖍️

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vem eller vilka som ska ha vårdnad om barnet, var barnet ska bo eller hur ofta barnet ska träffa den förälder hen inte bor med. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar ska väga mycket tungt i besluten. Hänsyn ska tas till barnets vilja beroende på barnets ålder och mognad. 

Föräldrabalken §2a

Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet. 

Artikel 9

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. 

Artikel 12-15

Barnombudsmannen(BO) bevakar dina rättigheter!

Hos Barnombudsmannen kan du testa vilka rättigheter du har.

Barnkonventionen förklarad för barn (3-9 år)


Vi hoppas att du som barn tycker artikeln ovan är bra! Har du frågor eller funderingar kan du mejla till oss i teamet på hello@varannanvecka.app. ❤️

Läs mer…

Hur mår du?

Vet du, så här säger forskarna om växelvist boende

Linda Ljunggren Syding
VD och familjeexpert