Skip to main content
Barn   »   Vad får du bestämma i skilsmässan? 💪

Vad får du bestämma i skilsmässan? 💪

Hej 👋🏽

Som barn har du rättigheter som föräldrar och alla vuxna måste ta hänsyn till. Om dina föräldrar ska skiljas har du rätt att få berätta om dina känslor och vad du vill. Beroende på hur gammal du är, ska vuxna också lyssna till var du helst vill bo, var du vill gå i skolan och hur ofta du ska träffa dina föräldrar när ni bor på olika ställen.

Vad får du bestämma?

  • Som barn har du en laglig rätt att få berätta hur du känner och skulle vilja ha det. Det är fortfarande dina föräldrar som bestämmer hur det blir för dig när dina föräldrar bor på olika ställen.
  • Dina föräldrar har ett ansvar för att du ska må så bra som möjligt.
  • Du har rätt att träffa och älska alla dina föräldrar även om de har valt att bo på olika ställen.
  • Föräldrar har inga egna rättigheter till att träffa dig lika mycket. Det är vad som blir bäst för dig som är viktigast när föräldrar bestämmer var du ska bo, var du ska gå i skola och hur ofta du ska träffa den förälder du inte bor med.

När får jag bestämma var jag vill bo?

Ibland hör man vuxna säga att barn måste vara 12 år för att få bestämma själva var de vill bo. Det är inte sant. Du har alltid rätt att få säga din mening om var du helst vill bo men det finns ingen i lag bestämd ålder för när barn själva får bestämma. Alla föräldrar tycker olika och vissa låter barnen bestämma redan innan barnen fyllt 12 år. Det finns också föräldrar som inte låter barnen bestämma förrän de är 15 år eller äldre. Alla föräldrar är dock skyldiga att ta beslut som innebär att du mår så bra som möjligt och får träffa alla dina föräldrar.

Dina rättigheter i lagen 🖍️

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vem eller vilka som ska ha vårdnad om barnet, var barnet ska bo eller hur ofta barnet ska träffa den förälder hen inte bor med. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar ska väga mycket tungt i besluten. Hänsyn ska tas till barnets vilja beroende på barnets ålder och mognad. 

Föräldrabalken §2a

Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att träffa båda två regelbundet. 

Artikel 9

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. 

Artikel 12-15

Barnombudsmannen(BO) bevakar dina rättigheter!

Hos Barnombudsmannen kan du testa vilka rättigheter du har.

Barnkonventionen förklarad för barn (3-9 år)

Linda Ljunggren Syding