Skip to main content
Föräldrar   »   Barnet först!

Barnet först!

Det är svårt att sätta barnet först när ens vuxenliv krisar och man känner sig skör. Utgångspunkten för oss på Varannan Vecka är, precis som för dig, att barnen är viktigast att ta hand om i skilsmässan. Vår ledstjärna är att bidra med kunskap och tips om hur man kan separera med barnets bästa i fokus.

Här kan du läsa mer om vad barn behöver av dig som förälder eller närstående under och efter separationen. Barnets först så ofta det går!


Barn behöver få sina känslor och reaktioner bekräftade. De behöver känna att du som förälder orkar se hur de har det. Bekräftelse kan vara en kram, en klapp, några ord eller att du ordnar en mysig stund för er tillsammans.

Gör en mental avcheckning med dig själv kring barnet. Fick du någon chans att visa att du bryr dig i dag? Vi föräldrar behöver också förmedla hopp. Beskriv hur du tänker att ni ska ha det om ett år eller en månad. Vad har ni att se fram emot tillsammans? Om du tittar tillbaka på veckan som gått, har du kunnat stärka barnet i att ni är på väg mot något bättre?

Malin Bergström, Forskare och barnpsykolog

Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut

Barnets trygghet behöver vara utgångspunkten när man beslutar om boende och föräldrakontakt efter separationen. Kontakten underlättas förstås om barnet bor hos båda så att man kan hjälpa och stötta barnet i vardagen. För vissa får relationerna en skjuts efter skilsmässan när man tar hand om barnet på egen hand. Många föräldrar beskriver hur de kommit närmare sitt barn på det sättet. Men ens tillgänglighet som förälder förändras dramatiskt när man inte längre bor tillsammans jämt. Man får mindre insyn i barnets hela tillvaro när man inte längre träffat barnet dagligen. Men man kan ändå visa att man finns där när barnet behöver en. Även om det är via meddelande. 

Under skilsmässan förändras grunden i vårt liv. Samtidigt som man själv är omtumlad behöver barnet extra lyhördhet från föräldrarnas sida. Hen behöver känna att man finns där för prat och tröst och att man orkar höra vad barnet känner och vill. Barnet behöver också få behålla en känsla av kontroll under förändringen och känna sig delaktigt i de beslut som fattas. I lyhördheten ingår också att känna av när man behöver lyfta ansvaret från barnets axlar och försäkra det om att de vuxna kommer att ta ansvar för att skapa en lugn och förutsägbar tillvaro. Tänk barnet först!

För barnet består familjen även efter separationen

Det är viktigt att föräldrarna själva kommer på fötter efter skilsmässan för att föräldrar ska orka vara inkännande och kunna möta och bekräfta barnets känslor. Oavsett om föräldrar lever ihop eller isär påverkas föräldraskapet därför av hur föräldrarna har det tillsammans. Bristande stöd och förtroende, precis som konflikter mellan föräldrar, får konsekvenser för barnets relation till var och en av dem.

När föräldrarelationen äter energi är det svårare att lägga kraften på barnet. Det är avgörande för barnet att föräldrarna är rädda om varandra eller åtminstone skapar en familj där man inte sänker varandra. Ur barnets perspektiv fortsätter man att vara en familj och föräldrar även efter skilsmässan. Du, ditt ex och era barn, är fortfarande en familj även om ni inte bor tillsammans. Eftersom barn mår bäst om det finns två par ögon med lite olika utgångspunkter som ser dem. 

Separationen innebär att ni ska avsluta er kärleksrelation och istället lägga kraft på att bli ett team med en gemensam uppgift: att bygga ett tryggt föräldraskap för ert barn. När ni sätter barnet först ger ni barnet de bästa förutsättningarna att växa och frodas.

Föräldrar spelar en avgörande roll i barns liv. Du fortsätter att vara förälder på heltid efter skilsmässan, oavsett om barnet bor hos dig på deltid, halvtid eller inte alls. Du är och kommer alltid vara ett nav som barnets liv snurrar kring. 

I Varannan Vecka-appen kan ni fortsätta bygga föräldrarelationen och skapa trygghet och struktur kring barnen.


Malin Bergström
Barnpsykolog