Skip to main content
Föräldrar   »   Allt viktigt om växelvisa boendescheman!

Allt viktigt om växelvisa boendescheman!

Oavsett om du är ny i varannan vecka-livet eller lever livet sedan länge har vi samlat det du alltid velat veta om växelvisa boendescheman. För det är en del att väga in när man ska välja ett schema för barnet som också ska passa föräldrars arbetsscheman och/eller andra familjemedlemmar.


Hur definieras växelvis boende?

Var gränsen går mellan växelvis boende och umgänge med en förälder som barnet inte bor ihop med är inte helt tydlig. Förutom tiden barnet bor med respektive förälder spelar även andra faktorer roll, som om vårdnaden är gemensam, om föräldrarna delar på det ekonomiska ansvaret eller ej och att barnet har sina saker och kläder hos båda föräldrarna. Av rättspraxis framgår att ett barn som bodde ungefär 30 procent av tiden hos sin förälder inte ansågs bo växelvis. Schemaexemplen nedan kan utifrån en tidsfördelning anses vara växelvis boende i kombination med andra omständigheter.

Schema 1: klassiskt varannan vecka-schema, 7 + 7 dagar

Säg varannan vecka-liv och många tänker just på schemat där barnet bor sju dagar hos ena föräldern och sedan sju dagar hos den andra. Vanliga dagar för byte är måndag, fredagar eller söndagar.

Schemat har endast ett bytestillfälle per vecka vilket minimerar antalet separationer. Barnet har tid att landa hemma hos respektive förälder under veckan, vilket ger lugn och förutsebarhet. Eventuell vård av barn etc behöver bara planeras vid ett byte per vecka. Om byte sker söndagar, måndagar eller fredagar passar schemat ofta bra ihop med lov och storhelger. 

För en del barn är sju dagar för lång tid att vara ifrån en förälder. Saknaden kan lindras och förebyggas genom middag eller en stående aktivitet med föräldern barnet inte bor hos varje vecka. Barnet kan också FaceTima med den andra föräldern och lyssna på förinspelade godnattsagor hos den förälder som barnet inte bor med den veckan.  

Schemat kan vara mindre lämpligt för yngre barn som behöver tät fysisk kontakt med båda sina föräldrar för att må bra. Alternativ som fortfarande innebär växelvis boende kan vara 223/3443/2255-schema.

Schema 2: 2 + 2 + 3 dagar, kortare intervall

Med ett 223-schema bor barnet omväxlande två dagar i taget hos föräldrarna måndag till torsdag samt varannan helg, fredag till söndag (2 + 2 dagar, mån – tors & fre – sön varannan helg).

Barnet har nära och regelbunden kontakt med båda föräldrarna under veckan. Barnet får mycket tid med varje förälder under helgerna. Schemat passar ofta bra för yngre barn där en 7/7 uppdelning är för lång tid att vara ifrån en förälder. 

Med många överlämningar under veckan finns risk för jobbiga separationer, vabbutmaningar och extra överlämningar av kläder och saker med mera. En del föräldrar och ibland även barn upplever att schemat kan bli hattigt och svåröverblickbart. Tips: kolla schema 4: 2, 2, 5, 5 

Schema 3: längre helg, 2 + 2 + 5 + 5 dagar

Schemat påminner om schema 2 ovan (2 + 2 + 3) och har samma fördelar med regelbunden kontakt i veckorna och mycket tid med respektive förälder varannan helg.

Om schemat startar i början av veckan fortsätter barnet bo hos respektive förälder även på måndagen och tisdagen efter helgen vilket ger färre övergångar och kan skapa mer lugn för både barn och vuxna. Ytterligare en fördel är att barnet har fasta dagar hos föräldrarna varje vecka vilket är praktiskt vid olika aktiviteter. Skillnaden är alltså växlingen av helgerna för barnet. 

Schema 4: fasta dagar i veckan 3 + 4 + 4 + 3 dagar

Här är det fasta dagar hos föräldrarna varje vecka, med undantag för en dag som växlar mellan föräldrarna. Om schemat startar på en måndag bor barnet hos en förälder varje helg och den andra föräldern under veckodagarna. Om schemat startar på en onsdag delar barnet helgen med båda sina föräldrar under fredag, lördag och söndag.   

Schemat ger förutsebarhet och kan göra det lättare att komma överens om aktiviteter för barnet då respektive förälder kan sköta olika aktiviteter på barnets dagar hos dem. Schemat passar väl för föräldrar som arbetar på helger då barnomsorg är svårt att få och barnet därför behöver vara hos sin andra förälder.  

Det kan vara bra för barnet att då och då få tid med båda sina föräldrar på helgen för att kunna vara lediga tillsammans och få gemensam vila från vardagen. Att dela både vardag och helg ger ofta en bättre helhet för både barn och föräldrar. Ingen förälder behöver bli den ”roliga helgföräldern” eller ”tråkiga vardagsföräldern”. Det viktigaste är dock vad som fungerar bäst i varje familj.

Andra alternativ

Förslagen nedan är mindre tid än 50-50 hos båda föräldrarna. Som framgår av ovan kan även boendescheman med mindre tid hos en förälder innebära att barnet bor växelvis. Omständigheter i det enskilda fallet blir då avgörande för vad som är växelvis boende eller umgänge.

Schema 5: lite kortare än helt växelvis 6 + 8 dagar

Schemat påminner mest om 7 + 7 schema, alltså med veckovis boende men med en dag mindre hos en av föräldrarna. Med schemastart på måndagen bor barnet måndag till tisdag veckan efter hos en förälder och sedan tisdag till söndag hos den andra föräldern. 

Fördelar och nackdelar är lika dem med 7 + 7 boende, se schema 1. Det här schemat ingår ibland som en del av en större upptrappning. Syftet är då att gå från kortare umgänge till växelvist boende 7 + 7. 

Schema 6: ännu lite kortare än växelvis, 5 + 9 dagar

Barnet bor hos ena föräldern måndag till onsdag veckan efter och har därefter umgänge onsdag till måndag (fem dagar) hos den andra föräldern. (Om schemat startar på en måndag). 

Schemat passar barn som gärna vill bo hos båda sina föräldrar men som behöver mer tid i med en förälder eller om det finns andra skäl för mer tid hos en förälder. Det kan exempelvis gälla barn med en funktionsvariation som behöver återhämtning och vila och får det mer hos en av föräldrarna. 

Schemat 5 + 9 är i likhet med 6 + 8 ofta en del av en längre upptrappning mot växelvist boende 7 + 7 men kan även vara en helt självständig överenskommelse. 

Läs mer…

Växelvis boende – vad säger forskningen?

Om barns boende – växelvis eller på annat sätt?

Kan små barn bo växelvis?

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert