Skip to main content
Föräldrar   »   Påhoppad av medföräldern? Vi har tipsen till dig!

Påhoppad av medföräldern? Vi har tipsen till dig!

Det är svårt att vara en bra förälder när kontakten med medföräldern kärvar. Det är ett av skälen att vi skapade Varannan Vecka-appen. Här får du tips på hur du kan tänka för att reda i en tuff situation och agera för att trygga kommunikationen och lugna ner situationen kring barnen.


Om man har levt länge i en relation och sedan lämnar kan gamla mönster tyvärr följa med in i det nya föräldraskapet. Det påverkar orken och glädjen i föräldraskapet. Det är viktigt att jobbig kommunikation med påhopp och konflikter upphör för både barns och föräldrars bästa.

Innan vi går in på vad du som förälder kan göra för att reda i en tuff situation är det viktigt att ha koll på följande. Ansvaret för kränkningar eller påhopp vilar helt på den som utsätter andra för ett oacceptabelt beteende. Det är också viktigt att veta och känna att det finns saker man själv kan göra för att påverka en situation som är ohållbar på längre sikt.

Så skapar du en plan

Steg ett är att bli medveten och förstå vad som händer. I steg två agerar du genom att sätta och upprätthålla gränser.

1. Inventera (bli medveten)

 • hur ser er kontakt ut idag? Träffas, prata i telefon, skriftlig kommunikation? Hur ofta har ni kontakt?
 • när/hur ofta sker konflikter / påhopp?
 • vad handlar konflikter / påhopp om? Finns särskilda triggers eller allmänt lågintensiv dålig stämning?
 • hur uppstår konflikter / påhopp?
 • hur påverkas du av konflikterna / påhoppen? Hur mår du över lag?
 • har barnet reagerat på något särskilt sätt?
 • hur verkar medföräldern må? Är medföräldern medveten om sitt agerande?

  Skriv gärna ner dina iakttagelser och samla tankarna. Om du ser mönster utifrån frågorna ovan använd dessa mönster för att ändra kontakten er emellan.

2. Ändra sättet ni kommunicerar på (agera)

Sköt all kontakt via Varannan Vecka-appen

Samla allt om barnen i appen och håll andra kanaler helt fria från kontakt. Det ger lugn, mer utrymme och känsla av kontroll.

 • Allt som skrivs i appen sparas och det går inte att manipulera eller ändra i efterhand.
 • I chatten finns AI-filtret TalkSafe som markerar toxiskt språk och ger föräldern en chans att ändra sig.
 • Bjud in extra personer i er chatt. För det är svårare att driva konflikt när andra ser vad man gör.

Kommunicera endast om sådant som gäller barnen

Om ni har gemensam vårdnad (och det inte finns någon hotbild eller liknande) var noga med att dela information från skolan, info om barnen som den andra föräldern också behöver. Det visar att du har koll på ert gemensamma ansvar om barnen och tar ansvar för ert samarbete på ett respektfullt sätt även om kontakten er emellan är begränsad i övrigt.

Om det blir otrevligt, avsluta kontakten för stunden och säg att du återkommer senare.

Om det behövs, begränsa kommunikationen till en viss tid på dagen eller veckan

På så sätt sparar du energi som du kan lägga på barnen eller dig själv istället för på medföräldern.

Om det behövs, sköt överlämningar via förskola/skola ett tag

Ta hjälp av förskola/skola för hämtningar och lämningar om ni har yngre barn. Ni kan också be någon som ni båda har förtroende för att hjälpa barnet och er med överlämningar om förskola/skola är stängd så ni slipper ses under en tid.

3. Utvärdera

När det gått en tid (förslagsvis 2-3 månader) gör en ny inventering och se hur det är nu. Förhoppningsvis har det skett en rejäl förbättring i er kontakt. Det kan också vara så att det är bättre men inte helt bra. Ge det ytterligare 2-3 månader och utvärdera igen.

Om medföräldern fortsätter som tidigare

Om det inte skett någon ändring alls, fundera över bästa sättet att få föräldern att sluta. Du känner ju din medförälder. För en del är det mest effektiva att själv skicka ett rakt “sluta upp-mejl” med information om att du överväger att ta saken vidare om beteendet inte upphör. För andra är det bättre att ta hjälp utifrån och kontakta socialtjänsten i din kommun för samarbetssamtal eller enskild rådgivning.

Ytterligare ett alternativ är att rådfråga en erfaren familjerättsjurist specialiserad på tvister om barn. För det är bra att vara påläst om sin egen situation. Samtidigt ska man veta att rättsprocesser är mycket kostsamma ekonomiskt och känslomässigt. I en del fall kan en tvist faktiskt förvärra saken ytterligare snarare än att lösa ett problematiskt beteende. En bedömning måste göras från fall till fall.

Läs mer…

Medföräldern kränker mig

Parallella föräldraskap – till dess föräldrateam är möjligtElisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert