Skip to main content
Föräldrar   »   Parallella föräldraskap – till dess föräldrateam är möjligt

Parallella föräldraskap – till dess föräldrateam är möjligt

Ibland finns inte förutsättningarna för att man just nu ska kunna fungera som ett föräldrateam. För att skydda barnet (och sig själv) från konflikter kan man behöva undvika kontakt. Det kallas parallella föräldraskap och kan vara lösningen till dess coparenting är möjligt.

Sammanfattning av Parallella föräldraskap… finns nedan.


När stora konflikter är ett faktum

Motsättningarna och konflikterna mellan föräldrar kan vara så stora att de omöjliggör ett vanligt samarbete om barnen. Då är det viktigt att konstatera att det är så just nu och göra en plan för hur ni som föräldrar ändå kan skapa en trygghet för barnen.

För barn är det mer skonsamt att var och en fokuserar på sitt eget föräldraskap och begränsar kontakten, än att blir utsatt för en pågående konflikt. Det innebär att ni håller kommunikationen till ett minimum och att var och en ansvarar för sitt hem.

Planera och begränsa kommunikationen

Välj distanserade och strukturerade sätt att kommunicera genom att ha bestämda och förutsägbara kanaler för kontakt. En särskild kommunikationskanal som Varannan Vecka-appen är ofta bra. Där kan ni skapa särskilda trådar med mallar och förutbestämda rubriker och bestämda tidpunkter för att underlätta kommunikationen.

Överväg att ta hjälp av utomstående för extra närvaro

Blir det för svårt att ha direktkontakt så kanske en släkting kan fungera som informationsbärare. Om konflikten är intensiv behöver kontakten vara särskilt begränsad. Låt övergångarna mellan era hem ske utan att ni ses och fundera över om det finns andra situationer som triggar bråk eller iskyla. Kan de i så fall undvikas?

Informationsdelning ändå viktigt

Även om era föräldraskap är parallella så bör ni informera varandra i grova drag om vad barnet gjort och hur det mår. Visa barnet att det finns ett sammanhang mellan era världar genom att kommentera det du känner till om den andra tillvaron. Men fråga inte ut ett barn om den andra föräldern och undvik att fiska efter eller förstärka negativa erfarenheter. Stärk barnet i stället.

Styr upp barnets kontakt med er för att undvika eskalering

Ibland kan ett barns kontakt med sin andra förälder när det är hos dig spä på konflikterna, skapa obehag eller påverka stämningen i ditt hem negativt. Även den kontakten bör då begränsas eller styras upp. Bestäm att barnet får höra av sig på bestämda tider, och om det inte mår bra av kontakten bör ni avstå helt från den. Du bör vara beredd att göra detsamma när barnet är hos sin andra förälder.

Ett måste – att fokusera på sitt eget agerande

Parallella föräldraskap kräver att du släpper det som sker hos den andra föräldern, även om din tillit brister. Det kan vara svårt att acceptera att du inte kan påverka hur barnet har det. Stärk då barnets egen förmåga att hantera sin situation och värna om förtroendet er emellan genom att se till att ni har det bra tillsammans. Du underlättar för barnet genom att påverka det du kan kontrollera, det vill säga ditt och ditt barns liv hos dig.

Tänk just nu

När föräldrasamarbetet är svårt och kantat av konflikter är det extra viktigt att försöka hålla orden just nu i minnet. Kanske kommer parallella föräldraskap vara det som gäller för en längre tid. Det kan också vara så att förutsättningarna för ett närmare samarbete om barnen blir bättre. Att inte vara tvärsäker på hur allt kommer att vara för alltid ger oss bättre möjligheter att bidra till positiva förändringar om läget ändras längre fram.

Sammanfattning – Parallella föräldraskap…

  • Det är bättra att ordna parallella föräldraskap och dämpa konflikter än att ständigt bråka i ett icke-fungerande samarbete.
  • Välj distanserade och strukturerade sätt att kommunicera genom att ha bestämda och förutsägbara kanaler för kontakt.
  • Ta hjälp utifrån om kontakten är särskilt infekterad.
  • För att skona barnet kan det vara viktigt att styra upp barnets kontakt med den förälder det inte bor hos.
  • Du underlättar för barnet genom att påverka det du kan kontrollera, det vill säga ditt och ditt barns liv hos dig.
Malin Bergström
Barnpsykolog