Skip to main content
Föräldrar   »   Verktyget Uppgifter – gör det enkelt att dela på föräldraansvaret

Verktyget Uppgifter – gör det enkelt att dela på föräldraansvaret

Föräldraskap handlar ofta om att se vad som behöver göras och se till att det blir gjort! Men det är lätt hänt att en av föräldrarna tar stort praktiskt ansvar medan den andra kanske står lite vid sidan om. 

I Vektyget Uppgifter – gör det enkelt att dela på föräldraansvaret får du veta mer om hur ni enkelt kan dela på uppgifter kring barnet.


Varför ett verktyg som Uppgifter?

Samarbete bygger ofta på att de som ska samarbeta uppfattar samarbetet som genomtänkt och rättvist. Ingen gillar att känna sig utnyttjad och slutkörd. Detta gäller även föräldrar. Vi samarbetar bättre när vi känner oss respekterade och uppskattade och har en rimlig arbetsfördelning. Det är viktigt at det vi gör syns och spelar roll.

När vi har koll, kan planera och göra saker i lugn och ro ring barnen känner vi oss också som bättre föräldrar. Så klart.

Så funkar Uppgifter

Lägg till en uppgift

Gå in i Översikt i huvudmenyn och svep vänster > Uppgifter

I Uppgifter trycker du på plusset och skriver in den nya uppgiften:

Markera vem som ska utföra den (klicka på avataren så den får färg).

Markera vilka som ska kunna se uppgiften (klicka på avataren/avatarerna för färg).

Lägg till deadline + beskrivning om det behövs.

Tryck på Lägg till när du är klar. Uppgiften syns nu i listan. Kolla efter din avatar för att se vilka uppgifter du ska göra.

Appen meddelar när en sak är genomförd

När du är klart med uppgiften checkar du av den genom att klicka i cirkeln till höger i uppgiften. Info går nu direkt till medföräldern om att saken är klar. Ingen behöver fråga, påminna eller tjata. Så bra!

Oavsett om ni föräldrar pratar hela tiden eller om ni har mer saklig kontakt kan ni ta fullt ansvar för informationsdelning och uppgifter kring ert barn. Ni ser också om någon behöver kliva fram och göra mer eller släppa kontrollen så samarbetet funkar optimalt.


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert