Skip to main content
Föräldrar   »   Det är en kris man går igenom

Det är en kris man går igenom

Hur en separation känns beror på vem man är som person och omständigheterna kring uppbrottet. För många medför en skilsmässa ofta känslor av sorg, oro och ilska. Det är naturligt och ofrånkomligt. Det är en kris man går igenom.


Det är en livsförändring

Hur man reagerar på en skilsmässa är individuellt. Vem man är som person och vilka strategier man har för att hantera olika typer av svårigheter spelar in. Det beror förstås också på om separationen är en oönskad chock eller något man kunnat förbereda sig på eller till och med välkomnar. Men att det är en kris är ofrånkomligt. Det vore till och med lite sorgligt om vi inte reagerade på en så stor livsförändring, som om det vi förlorat inte betydde någonting. Och samma sak är det med barn. Visst smärtar det att se sina barn ledsna, men det vore ännu värre om de inte kände något alls eller lät bli att visa det.

Krisens uttryck

Kanske tänker du inte på någonting annat än det du befinner dig i just nu, natt som dag. Kanske tycker du att du har tappat både din identitet och allt du levt för. En kris är en omvälvande händelse eller situation som hotar våra grundläggande behov och som vi inte kan hantera med våra vanliga förhållningssätt och strategier. Vi känner oss hjälplösa och utan kontroll, som om själva grunden för vår tillvaro har rubbats. Stabiliteten både inom och runtom oss rämnar och våra grundläggande värden påverkas – vår vardag och känsla av trygghet och säkerhet, förutsägbarheten i livet och vår tillit till oss själva och andra.

Mer akut om vi blir lämnade

När vi blir lämnade kan våra krisreaktioner vara mer akuta än om vi själva väljer att avsluta relationen. Vi tvingas in i en förändring vi inte valt och kan ha svårt att se bortom förluster och känslor av ilska och misslyckande.

Exempel på vanliga krisreaktioner

 • hopplöshetskänslor
 • panik
 • rastlöshet
 • känslomässig avstängdhet
 • sömnstörningar
 • ilska och irritabilitet
 • att dra sig undan socialt
 • koncentrationssvårigheter
 • svårigheter att komma ihåg
 • förvirring

Sammanfattning – Det är en kris man går igenom

 • Hur man reagerar på en skilsmässa är personligt men för de allra flesta innebär det en livskris.
 • För den som blir lämnad kan krisreaktionen vara mer akut än för den som väljer att lämna.
 • Krisens uttryck: hopplöshetskänslor, panik, ilska, minnesvårigheter, sorg, förvirring.

Malin Bergström
Barnpsykolog