Skip to main content
Föräldrar   »   Får du varningar av appens AI-filter mot toxiskt språk?

Får du varningar av appens AI-filter mot toxiskt språk?

Har du skickat meddelanden och sedan ångrat dina ord? Då är du inte ensam. Det är vanligt vuxna blir irriterade och kanske skickar saker i affekt. Men händer det ofta i kontakten med vår medförälder eller annan viktig vuxen till barnen riskerar det att skada samarbetet om barnen och oss själva som ansvarstagande och kloka föräldrar. Här får du veta mer om hur appens AI-filter kan bidra till att trygga kommunikationen i chatten, både på kort och lång sikt.

Sammanfatting av ’Får du varningar av appens AI-filter mot toxiskt språk?’


Hur vet jag om jag fått varningar?

Har textrutan färgats gul, orange eller röd när du skrivit chattmeddelanden till din medförälder eller någon annan i appen? Då har du sannolikt skrivit något som appens AI-filter uppfattat som toxiskt. (Om gul markering graderar filtret ordvalen som toxiska och därefter graden av stigande toxicitet mot orange och rött.) Händer det här återkommande är det bra att fundera över hur man formulerar sig. Toxiska meddelanden leder i allmänhet till kraftigt försämrat samarbete och det kan gå fort.

Kolla igenom tidigare meddelanden

Att gå tillbaka och kolla igenom sina meddelanden är ofta bra för att se om det finns ett mönster i ens eget sätt att uttrycka sig. En bra indikation är också att kolla hur den man skrivit till reagerat på ens meddelanden. Blir det tjafsigare eller mycket tystare efter vissa sorters meddelanden är det sannolikt att kommunikationen blivit sämre av det man skrivit.

Ta hjälp av AI-filtret framåt för andra ordval

Ett bra sätt att komma vidare är att ge sig själv lite extra tid när man skickar meddelanden och ta hjälp av AI-filtret. Om du får varningar, gå igenom meddelandet igen och välj gärna andra ord till varningen försvinner. Efter en tid kan det vara bra att gå tillbaka och kolla hela kommunikationen igen och se om kontakten har blivit bättre!

Om konflikter eller samarbetsutmaningar kvarstår

Om kommunikationen är fortsatt ansträngd trots dina försök till ändringar kan det vara bra att kontakta oss i teamet för en kortare rådgivning kring er kommunikation. Våra användare har 20 min gratis rådgivning med en av våra experter.

Du kan också höra av dig till familjerätten i din kommun och begära samarbetssamtal för att få stöd i er kommunikation.

Sammanfattning – Får du varningar av appens AI-filter mot toxiskt språk?

  • Färgas textrutan gul, orange eller röd när du skriver meddelanden är sannolikheten hög att du skrivit något som uppfattats som toxiskt.
  • Det är viktigt att undvika toxiskt språk då det har en kraftigt negativ inverkan på mottagaren (och snabbt resulterar i försämrat samarbete).
  • Kolla igenom dina tidigare meddelanden och vilken effekt ordval har haft på mottagaren. Kommer ni till lösningar i samarbetet eller kör ni fast? Blir mottagaren extra tyst exempelvis?
  • Ge dig själv extra tid när du skickar meddelanden och använd AI-filtret för att ”dubbelkolla” dina ordval. Om AI-filtret inte markerar och du har tänkt igenom meddelandet är sannolikheten högre att meddelandet uppfattas mer positivt.
  • Upplever du att ert samarbete inte fungerar trots att du har gjort varaktiga förändringar i ditt sätt att kommunicera? Sök hjälp från oss i Varannan Vecka-teamet eller boka tid hos familjerätten i din kommun!

Läs mer…

AI-teknik varnar för kränkande meddelanden mellan föräldrar

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert