Skip to main content
Föräldrar   »   Folkbokföring och växelvis boende

Folkbokföring och växelvis boende

Frågan om var barnen ska vara folkbokförda väcker ibland en del frågor när barnen har två hem. Här har vi samlat det du behöver veta om barns folkbokföring och växelvis boende.


Allmänna utgångspunkter

Om föräldrarna har gemensam vårdnad bestämmer de tillsammans hos vem av dem barnen ska vara folkbokförda. Om föräldrarna inte kan komma överens gör Skatteverket en utredning för att fastställa barnens folkbokföring. I utredningen tittar Skatteverket på var barnen anses ha sitt ’hemvist’. Med hemvist menas där barnen regelmässigt tillbringar sin ’dygnsvila’, det vill säga var de bor flest nätter per månad.

Bedömningen när barnen bor växelvis

Om en av föräldrarna/vårdnadshavarna bor kvar i den bostad som tidigare var gemensam bostad för alla och barnen bor där halva tiden bör barnen behålla sin folkbokföring på samma adress som tidigare.

Om båda föräldrarna flyttat till nya bostäder gör Skatteverket en helhetsbedömning av omständigheterna kring barnens tillvaro. Faktorer som har betydelser är då

  • Avstånd till barnens skola eller förskola
  • Om någon av bostäderna ligger i samma område som den tidigare gemensamma bostaden låg i.
  • Om barnen har delat bostad under lång tid med en av vårdnadshavarna.

Varför spelar folkbokföringsadressen roll?

För många barn och föräldrar spelar folkbokföringsadressen ingen roll i praktiken när samarbetet fungerar väl och post och annan information delas enkelt mellan hemmen. Som exempelvis kallelser till tandläkare eller läkare.

Folkbokföringsadressen kan dock spela roll för barnens rättigheter till skola och skolskjuts eller särskilt stöd i olika former. Detta blir tydligt inför skolval eller ansökan om förskoleplats. Är föräldrarna skrivna i samma kommun men i olika områden avgör folkbokföringen i allmänhet var barnen får gå i skolan.

Om föräldrarna är skrivna i olika kommuner kan det påverka rätten till exempelvis skolskjuts som vanligen gäller inom den kommun där barnet är folkbokfört.

Så kan du underlätta för ert barn

Det bästa är att försöka bo relativt när varandra, gärna i samma stadsdel eller i vart fall samma kommun. Det är också bra att arbeta på en stabil kommunikation och trygg informationsdelning så båda föräldrarna enkelt och smidigt kan ta ansvar och fatta vardagsbeslut kring barnen, tillsammans eller var för sig.

Tips!

I Varannan Vecka-appen finns verktygen för en stabil kommunikation, enkel planering och trygg ekonomi. Det underlättar enormt att samla alla om barnen i en enda app. Inga fler mejl, sms eller WhatsApp-trådar.


Läs mer…

Så funkar Varannan Vecka-appen

Så förenklar chatten er kommunikation

Varannan Vecka-rapporten 2023

Skatteverket: FolkbokföringElisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert