Skip to main content
Föräldrar   »   ”Hur kan jag dämpa våra vuxenkonflikter?”

”Hur kan jag dämpa våra vuxenkonflikter?”


Att föräldrars konflikter efter en separation skadar barn, oavsett ålder, är knappast någon nyhet. Ilskan och besvikelsen ligger som ett tjockt täcke över hela föräldrarelationen. Kan vi göra något för att dämpa föräldrakonflikterna eller måste  vi finna oss i bråk och dålig stämning? Vad kan vi föräldrar göra konkret för att dämpa föräldrakonflikterna och förebygga nya konflikter?


Varför blir vi föräldrar så arga?

För den som känner sig rejält sviken, stukad eller arg på sin medförälder efter en separation är det extra svårt att byta fokus från en infekterad vuxenrelation till hur konflikterna drabbar barnet. Man vill inte vara förnuftig när man är arg.

Impulserna från känslocentrum har företräde framför resonerande och logik och påverkar våra muskler och vårt beteende innan vi hinner stoppa oss själva. Men med hat och bråk fortsätter ni att lägga energi på varandra.

Malin Bergström, barnpsykolog och forskare.


Om ni kyler ner den infekterade kontakten frigör ni energi åt både ert barn och er själva. Det är viktigt att dämpa föräldrakonflikterna för barnens skull!

Vad kan jag göra för att dämpa föräldrakonflikterna?

Ett första steg är att inse att även om jag har varit del av bråken tidigare (jag kanske till och med har startat konflikter ibland?) så kan jag nu välja att agera annorlunda och inte bidra med mer aggressioner. Fundera också kring varför du reagerar starkt i relationen till medföräldern. Det är ett viktigt och bra första steg. Du kan även prova att göra något av följande.

Försök att acceptera situationen som den är

Det här är ofta svårt. Man kanske har blivit lämnad och fått hjärtat krossat. Samtidigt ska man hjälpa till när barnen ska vara halvtid hos medföräldern fast mindre tid med barnen är det sista man egentligen önskar. Det är en tuff situation. När vi skriver “försök acceptera” så betyder det inte att man ska tycka om det som händer – men man accepterar att det ser ut som det gör istället för att arbeta mot det som är*. Acceptans frigör energi och du kan lägga mer tid på att ordna det så bra som möjligt för dig och barnen (och kanske också för medföräldern så småningom i och med att ert samarbete förhoppningsvis fungerar bättre).

*Obs! Om medföräldern utsätter barnet eller dig för hot, våld eller andra brott är det viktigt att du omgående söker hjälp hos polisen och socialtjänsten.

Etablera en neutral kommunikation

Ett kärvt tonläge i en separation är snarare regel än undantag. Även om man i grunden har en bra relation är det lätt att det blossar upp bråk. Övergående bråk har ingen avgörande betydelse för barnet, det viktiga är att ni inte fastnar i dem. Ju intensivare konflikten mellan er är, desto snabbare behöver ni etablera en neutral kommunikation som skapar distans för att dämpa föräldrakonflikterna. Med neutral kommunikation menas att man kommunicerar så att inte mer aggressioner tillförs en redan upphettad situation. 

Tänk arbetskollega

Ibland hjälper det om man tänker på medföräldern som en arbetskollega på jobbet som man har gemensamma ansvarsområden med. Då är det självklart att man hälsar, svarar när den andra hör av sig och utgår från att medföräldern, precis som man själv, vill väl och jobbar mot samma mål. Även om det känns konstigt i början och en aning krystat kanske kan det vara bra att hålla fast vid den “professionella relationen” istället för att ramla in i gamla mönster som leder till regelrätta bråk.

Försök avhålla dig från att ge igen

Stark ilska kan leda till att man använder sina barn för att komma åt medföräldern. Hämnden kan bli viktigare än barnens välbefinnande. Kanske struntar man i överenskommelser om att hämta en viss tid eller planerar aktiviteter i den andra förälderns vecka. Det skapar förvirring och besvikelse hos barn och ilska hos den andra föräldern. Syftet med den typen av respektlöshet kan vara att späda på konflikten, och svarar du då med ilska har du gett din medförälder vad hen önskade. Om du kan förhålla dig neutral och inte ge beteendet näring så ökar chansen för att det ska självdö. Beteenden förstärks när de ger utdelning. Tänk igen på er nya relation som “arbetskollegor”!

Prata med barnet

Barnet behöver hjälp att förstå den här typen av situationer, men balansgången mellan att förklara och baktala den andra föräldern är svår. Du bekräftar kanske att föräldern är arg på dig och att det bidrar till att hen kommer sent eller låter bli att dyka upp. Barnet behöver höra att det själv inte har någon skuld i att relationerna trasslar och kan behöva stöd i att kunna berätta hur det känns, både för dig och för sin andra förälder. Bekräfta att du ser ditt barns utsatthet i konflikterna mellan er. När du pratar med barnet hjälper det dig att förstå hur du kan underlätta för och skydda ert barn. Är det så att du inte konkret kan hjälpa ditt barn att slippa sådant det lider eller skräms av, kan du stärka barnet i hur det kan göra för att skydda sig själv. 

Det här gör jag om det ändå uppstår konflikter

Försök komma ihåg att dina insatser för förändring aldrig är förgäves för barnet! Barn märker att man anstränger sig och det tar tid att ändra mönster. För att komma vidare kan du göra detta:

  • Minimera kontakten med din medförälder ett tag och använd varannanvecka-appen för att samla all kommunikation om barnet på ett och samma ställe. Det ger avlastning i vardagen och ni undviker lättare muntliga bråk som lätt eskalerar.
  • Låt överlämningarna ske på förskolan eller i skolan för att slippa mötas. På helger och lov kan ni ta hjälp av släktingar.
  • Baktala aldrig medföräldern inför barnet, men sätt på en lagom nivå ord på era svårigheter.
  • Skärskåda hur barnet påverkas (här har du din starkaste motivation). Vad ser, hör och känner barnet? Hur kan det skonas?
  • Uppmuntra inte barnets bråk med sin andra förälder, men stärk barnet att säga ifrån.
  • Träna på att tala positivt om det som medföräldern gör bra: ”Mamma är verkligen bra på att heja när du spelar basket.”
  • Om din medförälder har svårt att hålla överenskommelser behöver barnet få prata om den osäkerhet det skapar.
  • Fundera över när barnet blir äldre och ska ha sin studentmottagning, även om den ligger långt fram i tiden. Hur vill du att er föräldrarelation ser ut då? Vad kan du göra för att det ska bli så?
  • Ta hand om dig! Vad behöver du för att må bra och känna dig trygg? Gör mer av det och byt fokus till det som fyller på din energi!

En sak till…

…relationer är något man gör, inte något man har. Det tar tid och kräver energi att bryta gamla mönster och skapa nya. Om du gör det du kan från din sida, för att minimera antalet föräldrakonflikter och dämpa dem som uppstår, har du satt ditt barn först på ett av de mest betydelsefulla sätten för barnet!

Läs mer

Ständiga bråk mellan föräldrar – hur blir det för barnen

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert