Skip to main content
Föräldrar   »   Kommunikation om barnen efter separationen

Kommunikation om barnen efter separationen

Det spelar stor roll för barns välmående hur vi föräldrar väljer att kommunicera under och efter separationen. Vi föräldrar har allt att vinna på att respektera varandras integritet och vara generösa med information till varandra om allt som gäller barnen. Ibland kan det dock vara svårt att fixa en bra kommunikation trots att man har bra föresatser.

Här får du tips att fungera kring och jobba med för att få till en bra kommunikation!


Är det lite kärvt i er kommunikation?

Tänk ”arbetskollega”!

Har du svårt att vara neutral mot medföräldern kan du prova att bete dig mot hen som du gör mot en kollega på jobbet som du har svårt att komma överens med. Var ”affärsmässig” och tänk på att varken vara chef eller assistent.

Ingen av er har rätt att vara bossig, varken den som är sviken eller ”skyldig” eller den som har ägnat barnen mest tid under parrelationen. Kontakten blir oftast bäst om ni har jämlika roller. Det är bättre att resonera med varandra än att instruera eller kräva saker av varandra. Det brukar hålla nere konfliktnivån.

Fokusera på det du kan styra över – ditt eget beteende

Lägg energi på det du kan påverka! Det vill säga hur barnet har det hos dig och hur du kommunicerar med din medförälder. Fråga om du får ge råd eller komma med förslag snarare än att oombedd klampa på eller göra dig till ”barnets röst”. Om din medförälder tackar nej bör du respektera det.

Kom överens om hur ni ska kommunicera

Om kontakten mellan er i föräldrateamet är spänd, underlättar det för er och barnet om ni enas om vad ni ska kommunicera om (barnet, praktiska frågor) och hur ni ska kommunicera.

I Varannan Vecka-appen kan tillsammans (eller var för sig) bestämma ämnen som ni håller er till och som bara handlar om barnet.

Hur mycket kommunikation bör föräldrar ha?

Ni kan behöva extra tät kontakt om….

 • Ni är vana att vara tajta som föräldrar
 • En av er är ovan vid att ha barnen själv
 • Det är ovant för en eller båda att vara ifrån barnen
 • En av er är van vid att ha kontroll
 • Någon av er är särskilt sårbar, låg eller sjuk

Ni kan behöva ha lite mindre kontakt (och var mer affärsmässig i kontakten) om……

 • Det ofta blir bråk
 • Kontakten stjäl mycket energi från någon av er
 • Någon av er känner sig rädd eller otrygg i kontakten med den andra
 • En av er är impulsiv och känslostyrd
 • Någon av er är van vid att ha kontroll och kräver att få fortsätta ha det.

Använd funktionerna i VarannanVecka-appen!

I Varannan Vecka hittar ni olika verktyg för att samla all kommunikation om barnet på ett ställe. En kommunikationskanal där ni bara ”pratar” om och informerar varandra om barnet. Behöver ni hjälp kan ni bjuda in en tredje person till appen som hjälper er. Det kan vara en vän, släkting eller någon hos oss på Varannan Vecka.

I appen kan ni dela scheman, informera varandra om barnets aktiviteter, dela bilder, låtar och göra semesterplaneringen. Ni kan också dela kontaktuppgifter till BVC, skolan, kompisars föräldrar, barnvakter etc.

Ett tips är att ni informerar skola, BVC, vårdcentral, förskola, kompisars föräldrar etc om bådas era adresser, telefonnummer och mailadress och samtidigt ber dem att så långt möjligt informera er båda om allt som gäller barnet.

Kontakten med barnet på den andres dagar

Beroende på barnets ålder är det vettigt att ni i föräldrateamet kommer överens om hur och när kommunikationen ska se ut hos den andre föräldern. Det är förstås barnets behov som ska vara styrande men det finns ändå några andra faktorer att fundera på när ni tar beslut.

 • Att som förälder höra av sig för att man längtar eller vill visa barnet att man tänker på det är fint. Det kan dock störa barnets anpassning eller hindrar barnet från att ”landa” med sin andra förälder. Det är bättra om barnet själv får höra av sig.
 • Om barnet är i skolåldern med egen mobil kan de styra kommunikationen själva. Tänk på att det inte är ovanligt att barn ”stänger av” den förälder den för tillfället inte är hos.
 • Barn är ofta känsliga för olika sinnesstämningar hos sina föräldrar. De avstår ofta kontakt de märker att den förälder den är med blir upprörd eller ledsen. Barn trycker då undan sina egna behov för att skona och hjälpa den föräldern.

Försök hitta konfliktfria vägar framåt!

Många föräldrateam sätter upp en grundregel som säger att barnet själv ska få ta initiativ till kommunikation. Ni kan också komma överens om bestämda tider för att ringa eller köra FaceTime. Hänsyn och respekt bör visas för vad som passar bäst för den förälder barnen är hos just då. En del föräldrar har också en överenskommelse där den förälder som är med barnen först kollar av med den andra föräldern om det passar att barnen hör av sig just där och då.

Här finns inga rätt eller fel om ni kan komma överens och både ni och barnen upplever att det fungerar. Om det skapar negativa känslor och blir uppslitande för barnen bör ni sätta upp en tydlig struktur för kommunikation med barnet och respektera den.

I appen Varannan Vecka kan du tillsammans med din medförälder skapa ett tryggare föräldraskap genom att kommunicera, planera och samarbeta.

Malin Bergström
Barnpsykolog