Skip to main content
Föräldrar   »   Hur ska vi kommunicera om barnen?

Hur ska vi kommunicera om barnen?

Det spelar stor roll för barns välmående hur vi föräldrar väljer att kommunicera under och efter separationen. Vi föräldrar har allt att vinna på att respektera varandras integritet och vara generösa med information till varandra om allt som gäller barnen. Ibland kan det dock vara svårt att fixa en bra kommunikation trots att man har bra föresatser.

Här får du tips att fungera kring och jobba med för att få till en bra kommunikation!


Tänk ”arbetskollega”

Har du svårt att vara neutral mot medföräldern kan du prova att bete dig mot hen som du gör mot en kollega på jobbet som du har svårt att komma överens med. Var ”affärsmässig” och tänk på att varken vara chef eller assistent.

Ingen av er har rätt att vara bossig, varken den som är sviken eller ”skyldig” eller den som har ägnat barnen mest tid under parrelationen. Kontakten blir oftast bäst om ni har jämlika roller. Det är bättre att resonera med varandra än att instruera eller kräva saker av varandra. Det brukar hålla nere konfliktnivån.

Visste du? Att Varannan Vecka-appen har ingen admin-funktion utan båda föräldrarna har lika stora möjligheter till space och inflytande i appen. Det gör det lättare att planera över sin egen tid, ta ansvar genom att dela information man ändå skriver in till sig själv och bygga förtroende mellan sig och medföräldern.

Fokusera på det du kan styra över – ditt eget beteende

Lägg energi på det du kan påverka! Det vill säga hur barnen har det hos dig och hur du kommunicerar med din medförälder. Fråga om du får ge råd eller komma med förslag snarare än att oombedd klampa på eller göra dig till ”barnets röst”. Om din medförälder tackar nej bör du respektera det.

Kom överens om hur ni ska kommunicera

Om kontakten mellan er i föräldrateamet är spänd, underlättar det för er och barnen om ni enas om vad ni ska kommunicera om (barnen, praktiska frågor) och hur ni ska kommunicera.

Tips! Använd appens verktyg för att planera och informationsdela och sköt allt via appen om ni behöver extra space från varandra just nu. Det ger tid och energi över till annat som extra fokus på barnen. Varannan Vecka-appen kan tillsammans (eller var för sig) bestämma ämnen som ni håller er till och som bara handlar om barnen.

Hur mycket kommunikation bör föräldrar ha?

Ni kan behöva extra tät kontakt om….

 • Ni är vana att vara tajta som föräldrar
 • En av er är ovan vid att ha barnen själv
 • Det är ovant för en eller båda att vara ifrån barnen
 • En av er är van vid att ha kontroll
 • Någon av er är särskilt sårbar, låg eller sjuk

Ni kan behöva ha lite mindre kontakt (och var mer affärsmässig i kontakten) om……

 • Det ofta blir bråk
 • Kontakten stjäl mycket energi från någon av er
 • Någon av er känner sig rädd eller otrygg i kontakten med den andra
 • En av er är impulsiv och känslostyrd
 • Någon av er är van vid att ha kontroll och kräver att få fortsätta ha det.

Kontakten med barnen på den andres dagar

Beroende på barnens ålder är det vettigt att ni i föräldrateamet kommer överens om hur och när kommunikationen ska se ut hos den andre föräldern. Det är förstås barnens behov som ska vara styrande men det finns ändå några andra faktorer att fundera på när ni tar beslut.

 • Att som förälder höra av sig för att man längtar eller vill visa barnen att man tänker på det är fint. Det kan dock störa barnens anpassning eller hindra barnen från att ”landa” med sin andra förälder. Det är bättre om barnen själv får höra av sig.
 • Om barnen är i skolåldern med egen mobil kan de styra kommunikationen själva. Tänk på att det inte är ovanligt att barn ”stänger av” den förälder den för tillfället inte är hos.
 • Barn är ofta känsliga för olika sinnesstämningar hos sina föräldrar. De avstår ofta kontakt de märker att den förälder den är med blir upprörd eller ledsen. Barn trycker då undan sina egna behov för att skona och hjälpa den föräldern.

Försök hitta konfliktfria vägar framåt!

Många föräldrateam sätter upp en grundregel som säger att barnet själv ska få ta initiativ till kommunikation. Ni kan också komma överens om bestämda tider för att ringa eller köra FaceTime. Hänsyn och respekt bör visas för vad som passar bäst för den förälder barnen är hos just då. En del föräldrar har också en överenskommelse där den förälder som är med barnen först kollar av med den andra föräldern om det passar att barnen hör av sig just där och då.

Här finns inga rätt eller fel om ni kan komma överens och både ni och barnen upplever att det fungerar. Om det skapar negativa känslor och blir uppslitande för barnen bör ni sätta upp en tydlig struktur för kommunikation med barnet och respektera den.

Malin Bergström
Barnpsykolog