Skip to main content
Föräldrar   »   Mat, sömn och fysiska symtom

Mat, sömn och fysiska symtom

Det finns olika tecken kring barns mående som är bra för föräldrar att ha koll på, särskilt efter en separation. Kanske har barnet svårt för att sova eller tappar matlusten. Då finns det flera saker som man kan göra för att möta barnet lite extra, som att laga favoritmaten till middag eller låta barnet komma över mitt i natten. Det är också bra att prata med sin medförälder. Barn känner ofta extra trygghet när föräldrarna kan prata med varandra.

Sammanfattning av Mat, sömn och fysiska symtom finns nedan.


Hjälp barnet förstå kroppen och känslorna

Barns kroppsliga och psykiska hälsa är nära förbundna. Oro eller stress kan uttryckas genom smärta, förlorad matlust eller svårigheter att sova. De befinner sig fortfarande i en läroprocess kring att förstå sig själva och kunna använda sina känslor som budbärare om vad som är på gång. Det kan vara lugnande att man hjälper dem att förstå att huvudvärken kan hänga ihop med oro efter skilsmässan eller stress över skolan.

Så här kan du hjälpa barnet

Mjuk massage kan vara ett sätt att få närma sig den som har spända axlar eller ont i magen eller huvudet. Det är viktigt att komma ihåg att smärtan är verklig, oavsett om den har kroppsliga eller psykologiska orsaker. Samtal på sängkanten eller möjligheten att väcka föräldern på natten för att få en kopp te kan hjälpa den som har svårt att sova. I behandling av sömnproblem hos vuxna ingår att skriva ner det som oroar och att göra listor över det som stressar. Samtal vid nattningen, eller över en kopp te på kvällen, kan fylla samma funktion för barn. I stället för att oron rusar runt i huvudet kan du som förälder hjälpa till att bära den. Kanske behöver den som tidigare sovit i egen säng under en tid få sova hos sin förälder igen. Det kan också hjälpa att avlasta från det som stressar och ge tillvaron struktur så den känns mer förutsägbar och begriplig.

Kan du prata med din medförälder och hjälpas åt lite extra?

Har ni ett rimligt samtalsklimat i föräldrateamet kan ni diskutera hur ni kan bemöta och hjälpa ert barn. Ett samordnat föräldraskap kan ge barnet ökad trygghet.

Sammanfattning – Mat, sömn och fysiska symtom

  • Kropp och känslor har ett nära samband. Huvudvärk, magont och sömnproblem är tecken på stress och dåligt fysiskt och eller psykiskt mående.
  • Umgås med ditt barn och ta höjd för att barnet kanske behöver omtanke på ett annat sätt en tid framöver. Ha tålamod.
  • Prata med din medförälder och stötta barnet i båda hemmen. Det värmer barn att veta att föräldrarna pratar och kan samarbeta även fast de inte är ett par längre.

Malin Bergström
Barnpsykolog