Skip to main content
Föräldrar   »   Jag blir baktalad av medföräldern inför barnen

Jag blir baktalad av medföräldern inför barnen

Är det förbjudet för barnen att uttrycka välvilliga känslor gentemot dig när de är hos sin andra förälder? Är din medförälder svartsjuk och har svårt att dela med sig av föräldraskapet? Kanske tar din medförälder alla chanser att pika dig när ni hörs? Det kan vara så att barnen beskriver hur du blir baktalad av medförälder.

När man blir baktalad av medförälder inför barnen är det mänskligt att vilja ge igen. Men det finns andra sätt att hantera den bristande lojaliteten som kan bidra till att bygga förtroende och som hjälper barnen.

Barnpsykologen Malin Bergström ger råd!

Du kan bara styra över dig själv och ditt eget agerande

Vi vet ju att samarbete och lojalitet främjar barnens liv men vi styr inte över vår medförälder. Konkurrensen kan kännas skriven i sten och man kan känna sig hjälplös när man blir baktalad. Men relationer är levande materia. Hur vi bemöter vår avoga medförälder påverkar faktiskt tilliten i föräldrateamet. Vi på Varannan Vecka vet och har sett hur tjorviga föräldrarelationer kan förbytas till samarbete. Genom att hjälpa barnen att hantera situationen minskar du också deras stress. För det är påfrestande för barn att inte känna sig fria att älska båda sina föräldrar. 

I ett första skede kan man bemöta en baktalande medförälder som den lilla person hen för tillfället är. Man kan jobba för att bygga tillit genom att vara generös med information om vad som funkat bra och vad som varit jobbigt för barnen. Man kan uppmuntra barnen att ha kontakt även under de egna veckorna.

Blir man illa bemött under telefonsamtal eller överlämningar är det dock bäst att låta kontakten bli mer neutral, t ex genom chatt i Varannan Vecka-appen. Det kan kännas skönt att dra sig undan men det är viktigt att vara noga med att svara. Den som håller sig saklig och neutral kan bidra till att sänka konfliktnivån. Det är värt att se om påhopp och utspel minskar när man låter dem falla utan att reagera.

Stannar informationen från förskolan eller infon om föräldrafikat på fotbollen hos medföräldern kan man se till att uppdatera kontaktinformationen både på skolan och hos fotbollsklubben för att undvika att anklaga sin medförälder. Den som vill bråka kan uppleva allt som eldar på konflikten som en framgång. Genom att hålla sig undan och förbli neutral undviker man att elda på den brasan. Ilska föder ilska och för barnens skull är det viktigt att arbeta för att trappa ner konflikterna.

För att inte späda på baktalandet och ilskan bör man undvika alla kontaktkanaler som ger ens medförälder spelrum. Man har inte skyldighet att lyssna till anklagelser och syrliga kommentarer. Den nödvändiga kommunikationen om barnen kan skötas via föräldrachatten i Varannan Vecka. Viktigt att bara prata om barnen och även stänga andra kontaktvägar för att undvika att konflikterna trappas upp och att barnen ska höra er bråka.  

När konflikten lugnat sig kan man pröva mer avspända former för kontakten. Blir det infekterat får man backa igen. 

Sköt överlämningar via förskola/skola. Ta hjälp av en släkting eller god vän vid överlämningar på helger och lov så att ni slipper träffas under en tid. Ni kan dela upp ert deltagande på barnens matcher, luciatåg och avslutningar så att barnens högtider inte störs av spänd stämning mellan deras föräldrar.

Den som blir baktalad av medföräldern blir ofta orolig över att den egna relationen med barnen ska påverkas negativt. I sådana lägen är det viktigt att ha egen tid med barnet så att relationen bekräftas och barnet själv märker att man har det bra tillsammans. Barn blir mer påverkade av skitsnack om de inte har egna positiva erfarenheter utan är utelämnade till den andra förälderns bild.  

Utöver att ha det bra tillsammans med barnet behöver du också hjälpa det att hantera den andra förälderns baktalande. Det är förstås en balansakt på slak lina. Det är viktigt att inte späda på den bristande lojaliteten mellan er föräldrar ytterligare. Samtidigt behöver barnet få perspektiv på och ord för det som pågår.  

Det är svårt och känsligt att tala om sådant som är problematiskt i ens föräldrarelation. Det är lätt att blunda och hoppas att barnet inte påverkas. Men barn är känsliga för det som pågår mellan er föräldrar. När en förälder uttryckligen eller mer subtilt visar att den saknar förtroende för andra föräldern så behöver barnet hjälp att sätta ord på det som pågår. Det är förstås viktigt att hålla sig lugn och bara prata om det som gagnar barnet. Hamnar man i att själv säga negativa saker om sin medförälder sätter man barnet i en ännu jobbigare situation. 

Yngre barn

Med yngre barn kan man prata om sin medförälder indirekt. Man kanske berättar att det är så bra i Sverige där alla får tycka om vem de vill. Att kärlek är fantastiskt eftersom den inte tar slut även om man slösar med den på flera. Barnen kan behöva höra att de aldrig behöver välja utan får älska er båda. Med riktigt små barn kan man försöka sig på en saga om hur svårt det kan vara för tigermammor att dela sina barn med tigerpappor. Bara för att de älskar sina tigerungar så mycket. 

Äldre barn

Med äldre barn kan man pröva att vara mer direkt. Att förklara att vuxna kan skakas om ordentligt av en skilsmässa (eller vad man nu tror har påverkat ens medförälder). Alla barn ska veta att det är deras rättighet att få vara lugna och glada hos båda sina föräldrar. Om barnet är öppet för att prata kan man berätta mer om hur man ser på situationen och hur man tror att den uppstod. Framför allt är det viktigt att prata med barnet om hur man tänker göra för att ändra på detta. Humor och skoj är toppen för att vända känsliga situationer. Det är också viktigt att vara uppmärksam på om barnet hamnar i försvarsställning och då direkt backa. 

Barn påverkas förstås av det en förälder säger och gör. Ett öppet samtalsklimat kring det som är jobbigt hjälper barnet att bli friare. Även små barn är uppmärksamma på människors avsikter. Att prata om vad som kan ligga bakom människors känslor och beteende kan hjälpa dem att förstå situationen bättre. 

Eftersom barn ofta är lojala med alla sina familjemedlemmar kan deras försvarsinstinkter vakna om de upplever att man kritiserar deras andra förälder. Det är särskilt känsligt om man själv sätter sig på sina höga hästar och har svårt att erkänna egna tillkortakommanden och svårigheter. Innan man talar om vad som kan vara svårt för den andra föräldern är det därför bra om man kan vara öppen också med egna svårigheter eller avigsidor. Också här måste man dock vara noga med balansgången. Självrannsakan som känns skön för egen del kan skada barnet. Syftet med de här samtalen är att underlätta för barnet. Dfdet går att vara autentisk och ärlig utan att för den skull säga för mycket. Barn kan vara utmärkta vägvisare. Läs därför av barnets reaktioner och backa och börja om när barnet drar sig undan eller blir sur. 

Ibland blir det fel. Även om man lovat sitt barn att inte dras med i konflikter och att vara respektfull mot sin medförälder så kan humöret rinna till och man kan misslyckas. Stå i så fall för det inför barnet, be om ursäkt och fortsätt att försöka. Att vara vuxen innebär inte att man aldrig gör några misstag. Det innebär snarare att man står för sina misstag och jobbar på att inte göra om dem.   

När man är riktigt less på sin medförälder och har svårt att se dennes värde kan det hjälpa att försöka se hen med barnets ögon. På vilka sätt är hen viktig för barnet? Vad är viktigt och värdefullt för barnet idag och längre fram? Hur kompletterar ni varandra? Ta hjälp av andra i din omgivning för att lista de bra sakerna med din medförälder. Att få syn på hens företräden ger dig chans att förstå och stärka den föräldern inför barnen.

Många yngre barn som bor växelvis hanterar omställningarna mellan sina världar genom att radera ut den förälder de för tillfället inte bor med. Även föräldrar med varma relationer vittnar om barn som inte hälsar eller ens visar igenkänning om de stöter på dem på ”fel” vecka. Det kan vara små barns sätt att handskas med sin längtan. De stänger av och lever här och nu istället för att tänka på den de saknar. När en förälder baktalar den andre kan den mekanismen vara till hjälp för barnet. Även om barnet pressas att favorisera sin andra förälder kan detta släppa i dess andra hem.

Malin Bergström
Barnpsykolog