Skip to main content
Föräldrar   »   ”Medföräldern vill inte använda appen”

”Medföräldern vill inte använda appen”

Svarar inte medföräldern på din inbjudan till VarannanVecka-appen? Eller vägrar medföräldern prova appen?

Misströsta inte, det finns sätt att gå vidare. Här berättar vi vad du kan göra när det inte går som du hoppats!

Sammanfattning längst ner för dig på språng!


Appen bygger på frivillighet

Först och främst, appen bygger på frivillighet. Det går inte att tvinga någon till användning, varken genom tjat eller på juridisk väg. Allt bygger på frivillighet.

Ta reda på varför och överväg lösningar

Om medföräldern inte svarat, fråga om hen har fått inbjudan. Ibland blir det fel och mejl hamnar i skräpposten eller kommer bort. Bra att veta i så fall så du kan skicka en ny inbjudan.

Om medföräldern svarat men inte vill använda appen, fråga varför hen inte vill! Har ni kanske en sms-tråd där allt om barnen blandas som du inte är nöjd med men som medföräldern vill behålla? Ta in det medföräldern säger. Kan ni ha en bra saklig dialog får ni tillsammans väga för och nackdelar med olika alternativ.

Kör igång själv och vänta in medföräldern

I väntan på medföräldern kan du börja använda appen själv ett tag och utforska! I princip alla funktioner i appen går också bra att använda på egen hand eller tillsammans med barnets andra viktiga vuxna som mor- & farföräldrar, bonusfamilj och andra.

Efter ett tag kan du prova att berätta lite om appen, hur du tycker den funkar etc för medföräldern. Kanske landar inbjudan bättre nu när medförälder får höra att du ville dela skolinformation direkt i skoltråden i chatten istället för att omständliga mejl som lätt tappas bort!

Lock och pock och andra alternativ

Om det gnisslar mycket i kommunikationen och samarbetet handlar det ofta om att locka och pocka på olika sätt för att starta upp en okej kommunikation.

Inbjudan till varannanvecka-appen är ett sådant sätt. Ett annat sätt kan vara att föreslå samtal med oss på Varannan Vecka för att få hjälp med en uppstart till ett okej samarbete. Då tar vi kontakt med medföräldern och bjuder in!

Ta hjälp av andra viktiga vuxna kring barnet! Fundera över om vägran att ansluta handlar om att inbjudan kommer från just dig! Finns det någon annan person om medföräldern har förtroende för som kan prata med hen och ta upp frågan? Om det känns tryggare kan ni även bjuda in utomstående till appen som ser vad ni skriver till varandra så behöver ingen känna sig tvingad eller utsatt.

Fråga efter medförälderns egna förslag på sätt att kommunicera och samarbeta på! Återkommer hen med förslag är det viktigt att lyssna och ta in vad medföräldern föreslår. Det kanske inte är ditt första val men det kan vara ett bra sätt för att komma igång med kommunikationen. När ni kommit igång och allt flyter på kan man sedan överväga andra sätt att kommunicera som du gillar mer.

Sammanfattning

  • Kolla om medföräldern fått inbjudan. Om inte, bjud in på nytt!
  • Om medföräldern inte vill använda appen, ta reda på varför!
  • Kör igång själv med appen och skicka ny inbjudan till medföräldern lite längre fram.
  • Finns en tredje part som båda litar på som kan prata med medföräldern och tipsa om VarannanVecka-appen?
  • Vad har medföräldern själv för alternativ till bättre kommmunikation och samarbete? Försök gå till mötes för att bryta dödläget och komma vidare!

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert