Skip to main content
Föräldrar   »   När en förälder försvinner ur barnets liv

När en förälder försvinner ur barnets liv

Risken att försvinna ur ett barns liv efter en skilsmässa är större om man inte varit engagerad i barnets vardag medan man levde ihop. Om du har avstått från att vara föräldraledig så ökar till exempel risken. Att förlora kontakten med sin förälder skapar frågor hos barn, även om föräldern inte varit engagerad tidigare heller.


Barnet behöver stöd när en förälder eller viktig vuxen försvinner

Förlusten av en förälder eller viktig vuxen kan ha stor inverkan på barns liv och välmående. Barn behöver hjälp av den som finns kvar för att prata och bearbeta sina känslor. Kanske undrar barnet varför det valdes bort och om det inte är viktigt. Att sakligt förklara varför den andra föräldern inte kan eller vill träffas är inte att baktala någon – tvärtom är det viktigt att prata om. När vi pratar om svåra saker gör vi det som hänt begripligt. Vi hjälper barnet att sätta ord på upplevelserna. Det hjälper barn att förstå sina egna reaktioner och känslor.

Var beredd om/när barnet behöver dig

Självklart ska du respektera om barnet inte vill prata, men du kan ändå försiktigt återkomma till ämnet då och då för att se om det går att få igång ett samtal. Var beredd på att frågor kan komma när du minst anar det, som i kön i mataffären. Försök att ta dig tid att möta barnet i den stunden även om ni inte kan prata mer i detalj just då. Ta upp samtalet igen vid en lugnare stund i nära anslutning till att barnet ville prata.

När barn bryter kontakten så att en förälder försvinner

En bruten kontakt kan också ske på barnets initiativ. Det kan handla om att det tillfälligt är argt på den förälder som lämnat familjen eller har en ny partner. Det kan också handla om att kontakten med den vuxna kan vara skadlig eller till och med farlig. Även i den här situationen behöver barnet stöd. Barnet behöver få prata om sina känslor, oavsett om det handlar om besvikelse, ilska eller rädsla. Man kan ge barnet trygghet genom att finnas tillgänglig och prata när barnet vill det. Eller genom att bara umgås och göra saker tillsammans.

När vi pratar om det som händer får barnet ett sammanhang

Det är varken önskvärt eller möjligt att tiga ihjäl en frånvarande förälder. Många barn vet för lite om sin frånvarande förälder och skapar då en fantasi som kan ligga långt ifrån verkligheten. Fantasin kan fungera som en tröst, men den är klen som ersättning för en förälder. Det betyder mycket för barnet att man hjälper till med att fylla tomrummet och ger en känsla av sammanhang. Även om det inte går att ge några tydliga svar och förklaringar är en gemensam berättelse mer värdefull än en som barnet skapar i ensamhet.


Malin Bergström
Barnpsykolog