Skip to main content
Föräldrar   »   Om syskon och syskonbråk

Om syskon och syskonbråk

Barn är som folk är mest. De bråkar med dem känner sig trygga med, som sina syskon. Syskonbråk kan bero på olika saker efter en separation. Blir det mycket bråk eller bråken helt upphör kan det ge oss föräldrar viktig information om hur barnen har det. Då finns det saker man kan göra för att möta sina barn på ett bra sätt.

Sammanfattning av Om syskonbråk finns längst ner.


Syskon är en viktig trygghetfaktor

Syskon är en av de viktigaste trygghetsfaktorerna när föräldrarna separerar. Med separationen ökar dock risken för att de ska ryka ihop. Precis som vuxna bråkar barn mest med dem som de är trygga med och därför kan ilska och frustration över att familjen förändras tas ut i bråk med syskon.

Orsaker till syskonbråk

Bråken har ofta inslag av att söka föräldrarnas uppmärksamhet. Ett nyp i storasysters arm kan vara ett effektivt sätt att locka tillbaka uppmärksamheten från en förälder som har fullt upp med egna tankar kring både separationen och det praktiska. För de flesta familjer innebär separationen också att man bor trängre. Barn som varit vana vid eget rum måste dela eller nöja sig med en egen vrå i lägenhetens enda rum. Trängsel ökar risken för bråk eftersom man inte kan dra sig undan utan måste ta mer hänsyn till varandra. Att flytta ihop med bonussyskon kan också leda till mer bråk, både mellan de ursprungliga syskonen och med de nyinflyttade. Det tar tid att jämka ihop två familjekulturer så att barnen känner att det är rättvist och att de inte blir förfördelade.

När syskonbråken upphör

Syskon kan också reagera tvärtom efter en separation. Syskonpar som rykt ihop i tid och otid kan plötsligt komma överens och ta hand om varandra. Om tiden innan separationen har präglats av bråk mellan er föräldrar kan det ha ökat också barnens inbördes konfliktnivå – ilska föder ilska. Då kan lugnet mellan syskonen vara en bekräftelse på att separationen gjort familjelivet mer harmoniskt. Men att barn slutar bråka med varandra kan också vara en konsekvens av en otrygg livssituation. Barn som känner att föräldrarna mår dåligt och har svårt att få styrsel på livet kan bli hänsynstagande och låta bli att utmana varandra och föräldrarna. I det läget är lugnet hemma en signal om att man behöver skapa stabilitet som förälder.

Detta kan du göra som förälder

För att hantera syskonbråk behöver man skaffa sig en uppfattning om vad de beror på. Syskon som går varandra på nerverna genom att störa och inte lämna varandra ifred kan behöva konkreta regler för att det ska bli lugn och ro. Fredade zoner i hemmet kan underlätta, till exempel i barnets egen säng, vid köksbordet eller i soffan med hörlurar.

Barn kan också behöva egna vrår eller möjligheter att förvara sina grejer så att syskon inte kan komma åt dem. Om du märker att barnet söker uppmärksamhet kan du ge det egna stunder tillsammans med dig. Kanske kan du natta ett barn i taget vid olika tider eller låta syskonen flytta med en dags fördröjning så att ett av dem får en egen kväll med dig.

Att medla i syskonbråk är mest effektivt om du stöder barnens egen konfliktlösning snarare än att själv komma med lösningar. Fråga om de själva kan föreslå en lösning och låt sedan var och en prata till punkt. Det är inte tillåtet att smutskasta varandra. I stället för att du ger svepande förklaringar som att ”du fattar väl att hon är liten”, kan du uppmuntra barnens förmåga att se saker ur den andras perspektiv. En kudde i huvudet känns mindre lustfyllt för den som sitter och ritar en teckning än för den som är sugen på kuddkrig. Om man stämmer av med varandra innan man sätter igång en lek så blir det roligare och risken för bråk minskar.

Är det bra att prata med barnen om syskonbråken?

Hur mycket man ska prata igenom barnens bråk är en avvägning. I stridens hetta fyller pratet ingen funktion eftersom barn varken kan lyssna eller tänka när de är upprörda. Att skälla i efterhand kan leda till att frustrationen återkommer. När bråket lagt sig och alla lugnat ner sig brukar det mest konstruktiva vara att tillsammans fundera kring hur ni ska undvika bråk framöver.

Sammanfattning – Om syskonbråk

  • Syskon är en trygghetsfaktor när föräldrarna separerar.
  • Syskobråk är naturligt. Det är bra att ha koll på hur de sker eller om de ändrar karaktär efter separationen.
  • Det är bra att förstå vad bråken beror på. Då kan man skapa mer fyiskt utrymme, ge mer uppmärksamhet till varje barn eller liknande .
  • När bråket lagt sig kan det vara bra att prata med barnen om hur liknande situationer kan undvikas framöver.

Malin Bergström
Barnpsykolog