Skip to main content
Föräldrar   »   Så får du koll på ekonomin kring barnen efter separationen

Så får du koll på ekonomin kring barnen efter separationen

Tanken är att ni som är barnets föräldrar ska sköta ekonomin kring barnet i samförstånd efter en separation. Därför är det oerhört viktigt att ni kan prata om er gemensamma ekonomi kring barnet. Här ger Magnus Hjelmér, vardagsekonom på ICA Banken, svar på frågor om ekonomin kring barnen efter separationen.

Sammanfattning av ”Så får du koll på ekonomin kring barnen efter separationen” finns längst ner för dig på språng.


Diskussioner om pengar kan lätt spä på osämja. Här gäller det därför att hela tiden sätta barnets bästa före allt annat, oavsett relationen mellan er föräldrar. En grundregel är att aldrig räkna kronor och ören. Det viktiga är att se till att sätta grundläggande spelregler och en fördelning som känns rättvis för er båda. Ni behöver också vara öppna för att ni kan behöva stämma av igen om något skulle förändras under vägen. Till exempel om någon av er får högre lön.

Hur ska vi fördela kostnaderna mellan oss?

Här är det många saker som spelar in, bland annat inkomst, hur stor del av tiden barnet bor hos var och en av er och nya familjekonstellationer. Om jag exempelvis tjänar mycket mer än medföräldern tycker jag det är rimligt att jag betalar en större del av kostnaderna för vårt barn. Se till att det är tydligt hur ni ersätter varandra för utlägg – varje utlägg direkt, eller sammanslaget en gång per månad?

Ska vi kompensera varandra för vab?

Om en förälder fått ta en stor andel av månadens vab-dagar kan det slå hårt på lönen. Ett förslag är att den andra föräldern ersätter en del av dem med ett belopp per dag som ni kommer överens om på förhand.

Hur gör vi om barnet bor hos en förälder mer än avtalat?

Här är mitt råd åter igen att försöka ta ett steg tillbaka och se det i ett större perspektiv. Om antalet dagar kommer att jämna ut sig över ett halvår eller ett år tycker jag att det är bättre att inte kräva ersättning på kort sikt. Om det inte jämnat ut sig, trots att det gått en längre period, behöver ni ta ett nytt samtal om hur barnet ska bo framåt och om den ekonomiska fördelningen behöver anpassas.

Ska vi ha gemensamt konto för utgifter eller inte?

Ett konto som båda föräldrarna har tillgång till förenklar ofta vardagen och nödvändiga inköp. Där kan också barnbidraget sättas in och vecko- eller månadspengen dras ifrån. Oavsett om ni väljer en sådan lösning eller gör utlägg var för sig är det viktigt att stämma av utgifterna på förhand. Båda behöver ha koll på vad pengarna går till. Ni behöver också vara överens om vad saker får kosta. Behöver barnet en uppsättning regnkläder på varje ställe? Eller kan ni skicka med dem på bytesdagarna? Och vad är ett maxpris för vinterkängorna? Här behöver ni hitta gemensamma kompromisser, det finns inga genvägar.

Om vi inte kan samarbeta om ekonomin kring barnen vad gör vi då?

Om det kärvar så mycket att ni inte kommer vidare på egen hand kan ni vända er till teamet här på Varannan Vecka. De hjälper dig/er vidare. Mejla till: hello@varannanvecka.app.

Det går också att söka hjälp via familjerätten på kommunen. Mer information om fördelning av barns kostnader finns också på Försäkringskassans hemsida.

Sammanfattning – Så får du koll på ekonomin kring barnen efter separationen

  • En grundregel är att aldrig räkna kronor och ören.
  • Ersätt den som har vabbat mycket under månaden.
  • Om barnet bor mer hos en förälder ett tag, avvakta och se om det jämnar ut sig över tid. Om inte, kom överens om en ny fördelning.
  • Stäm av utgifter kring barnet i förväg: Vad ska pengar gå till? Vad får saker och ting kosta?
  • Ta hjälp om ni kör fast. Mejla till hello@varannanvecka.app eller kontakta familjerätten i din kommun.

Har du frågor eller vill ha hjälp?

Har du frågor till Magnus Hjelmér vardagsekonom på ICA Banken, om ekonomin i varannanvecka-livet? Då kan du mejla till: hello@varannanvecka.app. Skriv ”vardagsekonomen” i ämnesraden.

Din fråga kan då anonymiseras och publiceras tillsammans med svar från Magnus Hjelmér här i appen.

Om du vill ha hjälp med ekonomin kring barnen mejla oss på hello@varannanvecka.app så hjälper vi dig. Du kan även kontakta familjerätten i din kommun.

Läs mer…

Hos Varannan Vecka: Spara till barnen efter separationen

Externt: Försäkringskassan

Magnus Hjelmér
Vardagsekonom ICA Banken