Skip to main content
Föräldrar   »   Så förenklar VV-chatten kommunikationen

Så förenklar VV-chatten kommunikationen

Du kan använda chatten till mer än att bara ”prata” med din medförälder. Här kan alla vuxna och barn på ETT ställe samla viktiga kontaktuppgifter och bilder på teckningar och foton på barnen. Du kan bjuda in bonusföräldrar, morfar eller någon annan av barnets viktiga vuxna. Du kan också bjuda in en av våra experter om du vill ställa frågor om barns bästa eller behöver hjälp att medla i samtalen. Tänk på att bara prata om barnen och att hålla god ton i chatten!


Vem kan se vad i chatten?

När du startar en ny tråd väljer du vilka som ska få delta och därmed kunna se och skriva i tråden. Det är inte alla som är inbjudna till appen som kan se alla trådar. Du bestämmer synligheten när du startar tråden och vilka som får en inbjudan att delta. Vill du diskutera något med bara din medförälder gör du tråden synlig bara för hen. Vill du att även barnen och/eller annan appinbjuden ska se och kunna delta i tråden gör du den synlig även för dem.

Hur bjuder jag in till chatten?

För att kunna bjuda in någon att delta i en tråd behöver den personen först bjudas in till appen under ”Inställningar”. Där kan du bjuda in medförälder, barn eller viktiga vuxna för barnet (t ex bonusförälder, farfar eller någon annan viktig vuxen kring barnen).

Du väljer Lägg till barn eller Lägg till viktig vuxen beroende på vem du vill lägga till.

AI-filter minimerar toxiskt språk

För att minimera toxiskt språk har chatten ett storts AI-filter som känner av om det som skrivs kan vara toxiskt. Om en förälder börjar skriva ett chattmeddelande med svordomar, kränkande ord eller negativa omdömen varnar AI-filtret genom att göra textrutan gul, orange eller röd beroende på graden av toxicitet. Meddelandet kan fortfarande skickas men avsändaren har fått en tydlig varning om att meddelandet till medföräldern med största sannolikhet är konfliktdrivande. 

Inte bara en chatt…

Skapa en tråd som ni kallar Barnfakta. Här kan ni samla viktig information kring barnet:

  • kontaktuppgifter till skola, BVC, barnvakter,
  • aktuella storlekar på kläder och skor,
  • allergier,
  • vaccinationer
  • passnummer och vem som har passet, och annat viktigt.

Nu behöver ingen ringa och dubbelkolla skostorlek eller namnet på astmamedicinen i kön på Apoteket. Allt finns i appen.

Chatten kan även användas som en minnesbank. Information samlas i olika trådar beroende vad ni behöver ha kolla på och dela med varandra. Förslag på trådar: ”Bilder”, ”Teckningar” eller som du helt enkelt kallar ”Minnen”.


Linda Ljunggren Syding