Skip to main content
Föräldrar   »   Så kan du stärka barnets motståndskraft mot livets svårigheter

Så kan du stärka barnets motståndskraft mot livets svårigheter

Hur man kan stärka sina barn och rusta dem inför livet (med både glädje och sorg) är en central fråga för de flesta föräldrar. Tankar kring barnens motståndskraft aktualiseras särskilt när vi separerar. Lyckligtvis finns det saker vi kan göra för att stärka barnen inför livets utmaningar.

Sammanfattning av Så kan du stärka barnets motståndskraft mot livets svårigheter finns nedan.


Resiliens = motståndskraft

En viktig faktor för hur barn klarar kriser och svåra händelser är deras motståndskraft, eller resilience som det kallas på engelska. Motståndskraft hänger ihop med barnets personlighet men är också något vi föräldrar kan påverka. När vi ger barn hopp och visar tillit till deras förmåga att klara förändringar så stärker vi deras motståndskraft. Att tillsammans hantera svårigheter som ofrånkomligt uppstår i livet gör att barn lär sig en dos livskunskap.

Så stärker du ditt barns motståndskraft

• Visa tillit till den egna förmågan att hantera svårigheter.

• Finns till hands och var ett stöd, oavsett om det gäller något praktiskt eller känslomässigt.

• Ta barnets känslor och frågor på allvar.

• Förutsätt inte att barnet ska reagera på ett särskilt sätt utan möt det där det är.

• Ge barnet kunskap och kontroll över sin situation genom att förbereda och låta det vara delaktigt i processen utifrån sin ålder.

Visa att barnet är viktigt och har en roll att fylla

Kanske kan det få en hemuppgift att ta ansvar för nu när vardagslivet inte rullar på som vanligt. Visa också din uppskattning när barnet tar initiativ till att stötta ett syskon eller försöker pigga upp eller trösta dig när du är nedslagen. När barn tröstar och tar ansvar väcker det ofta skuldkänslor hos vuxna, men så länge du och din medförälder bär det tyngsta ansvaret är det positivt att få bidra.

Kunskap och kontroll gynnar motståndskraften

Det betyder att barnet behöver få ställa frågor och vara delaktigt. Föräldrar behöver involvera barn lagom mycket och inte ”skona” dem. Barnet kan annars bli den sista som får reda på vad som händer i familjen. Delaktighet innebär inte att barn ska bära vuxenansvar eller bli en avstjälpningsplats för föräldrars känslor. Barnet behöver få insyn och vara delaktigt i det som är viktigt. Barn behöver känna sig förberedda. För mindre barn kan det gälla något så konkret som att nallen är med eller att veta vem som hämtar på förskolan. För äldre barn kan det handla om insyn och delaktighet i var de ska bo. Det kan också handla om hur kontakten med kompisar och fritidsaktiviteter ska ordnas.

Sammanfattning – Så kan du stärka barnets motståndskraft mot livets svårigheter

  • Motståndskraft beror på flera faktorer, barnets personlighet och hur vi föräldrar agerar.
  • Att ge barn hopp och visa tillit till deras förmåga att klara förändringar stärker barn.
  • När vi hanterar svårigheter tillsammans får barnet värdefulla livserfarenheter.
  • Vi kan stärka våra barn genom att finnas där för dem och vara ett stöd.
  • När föräldrar tar barns känslor och frågor på allvar stärker vi barnets motståndskraft.
  • Vi behöver också låta barnet vara delaktig i processen utifrån ålder och mognad.
Malin Bergström
Barnpsykolog