Skip to main content
Föräldrar   »   Vad är en bodelning?

Vad är en bodelning?

Vid en separation eller skilsmässa är det bodelningsavtalet som sätter punkt för er ekonomiska relation och tydliggör vem som ska ha vad när ni delat upp allt mellan er. Ofta kräver banken ett bodelningsavtal för att ni, var och en för sig, ska ha möjlighet att ta nya bolån till varsin bostad.

Här hittar du här tips om hur ni enklast gör bodelning om ni varit gifta eller sambor. Det finns stora skillnader nämligen. För gifta är det i princip all egendom som ska delas upp i en bodelning. För sambor är det bara er gemensamma bostad och möbler, elektronikvaror etc som någon av er köpt för gemensamt användande.

Varför ska jag skriva ett bodelningsavtal?

Om ni inte gör och undertecknar ett bodelningsavtal har ni rätt att kräva bodelning och egendom av varandra flera år efter skilsmässan (sambor upp till ett år efter separationen). När ni har skrivit på bodelningsavtalet kan ingen av er kräva några ägodelar eller ersättning av den andra och ni avslutar alla era ekonomiska förbindelser.

Dessutom;

• innan ni tar nya bolån vill banken ha bodelningsavtalet,
• köper du en ny bostadsrätt , vill bostadsrättsförening se det undertecknade bodelningsavtalet,
• köper du en ny villa eller mark vill lantmäteriet se det undertecknade bodelningsavtalet.

Bodelning om ni var gifta

Bodelning vid skilsmässa är viktigt och ett formellt skriftligt avtal mellan er som skiljer er och krävs för att bodelningen ska vara giltig. Tänk på att göra bodelningen i nära anslutning till skilsmässan eftersom möjligheten att kräva bodelning annars finns kvar lång tid efter ni flyttat isär.

Det är viktigt att tänka igenom saker som vem som ska ha bilen, båten, katten och inte minst bostaden. Om en av er ska ta över bostaden som är belånad är det viktigt att först höra med er bank om makan/maken som vill bo kvar av banken verkligen anses ha råd att ta över lånen. 

Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas i samband med en skilsmässa, dock tidigast dagen efter ansökan om skilsmässa kommit in till tingsrätten, och det ska upprättas i två likadana exemplar – de två som separerar ska ha varsitt exemplar. Genom att snabbt komma överens om hur ni ska fördela prylar och pengar mellan er, minskar ni risken för att eventuella osämja om ekonomi, också leder till bråk och konflikter om barnen.

När ni båda har undertecknat bodelningsavtalet är det juridiskt bindande och i praktiken nästan omöjligt att ångra eller ändra. Gå därför noga igenom avtalet och försäkra dig om att du fullt ut förstår innebörden och konsekvenserna av avtalet innan du skriver under.

Bodelning om ni var sambor

Det är endast bostad och bohag (möbler, elektronikprylar, husgeråd mm) som köpts för gemensam användning under tiden ni varit tillsammans som tas upp i ett bodelningsavtal. Sådant ni ägt sedan innan ni flyttade ihop räknas inte. Tänk på att skriva bodelningsavtal i nära anslutning till separationen. Ju snabbare ni kommer överens om bodelning desto mindre risk att ni blir osams och att det drabbar barnen. Som sambo har du möjlighet att kräva bodelning i upp till ett år efter att du och din sambo flyttat isär.

Så här gör ni bodelningen

  1. Du listar allt du äger så som en bil, aktier, sparkonto och värdet. Kläder, presenter och andra personliga tillhörigheter av mindre värde behöver inte listas. De är dina. Om ni varit sambor listar du bara det du äger som är samboegendom (bostad eller bohag köpt för gemensamt användande).

  2. Din partner listar allt den äger med samma villkor som du. Dyrbara hobbyartiklar ingår i bodelningen om ni varit gifta.

  3. Ni drar av era skulder. Alla skulder om ni varit gifta och endast skulder hänförliga till samboegendom om ni varit sambor.

  4. Enskild egendom tas inte med.  

  5. Lägg samman era båda summorna och dela beloppet med 2. Ni delar alltså på överskottet, inte på eventuella skulder och lån. När ni delat upp egendomen mellan er ska alltså båda ha fått egendom eller kontanter till lika stort värde.

  6. Ni bestämmer därefter vem som ska få vad. Huvudregeln är att den som äger någon egendom har ”första tjing” men den andra har då rätt till halva värdet. Om en av er får egendom till ett högre värde än den andra, har den andra maken rätt till halva mellanskillnaden i en så kallad bodelningslikvid (oftast pengar).
Linda Ljunggren Syding
VD och familjeexpert