Skip to main content
Föräldrar   »   Värdet i gemensamma rutiner

Värdet i gemensamma rutiner

Barn är skickliga på att hantera föräldrars olikheter. De anpassar sig, hittar lösningar och kan möta oss vuxna på fenomenala sätt. Stora förändringar tar dock energi från barn och här kan gemensamma rutiner hjälpa barn i vardagen. Det får dem att känna igen sig och ger dem lugn och ro. Så att de kan ägna sig åt andra saker än att anpassa sig till allt det nya.

Sammanfattning av Värdet i gemensamma rutiner finns nedan.


Varför är rutiner viktiga?

Rutiner kan bidra till att skapa ett lugnt och förutsägbart vardagsliv. Det är viktigt för att barn och föräldrar ska kunna landa och återhämta sig efter separationen. Om barn är förberedda på hur dagar och veckor ska se ut lyfter det bort oro och skapar trygghet. Det betyder inte att ni behöver ha exakt samma regler och rutiner i era hem. Men det betyder ert barn vet vad som gäller och får möjlighet att förbereda sig inför förändringar. Det viktiga är att ni skapar ett familjeliv som passar just ert barns personlighet och ålder.

Mat, sömn och nedvarvning

Det underlättar om grunddragen kring mat, sömn och nedvarvning är gemensamma. Kom överens om att barnet lägger sig vid ungefär samma tid och att kvälls- och måltidsrutinerna är likartade i båda hemmen. Det blir också enklare om ni kommer överens om när det är dags att sluta med napp, blöja, välling och att åka vagn – både om själva tidpunkten och om hur ni ska bemöta barnet när det protesterar.

Fritidsaktiviteter

Fatta gemensamma beslut om barnets aktiviteter. Om en av er glömmer att påminna och inte ser till att barnet deltar så är det barnet som drabbas. Det bästa kan vara att den förälder som vill uppmuntra barnets musicerande följer med till pianolektionerna, även när barnet bor hos den andra föräldern.

Matvanor

Även äldre barn kan må bra av att ha en liknande grundstruktur hos båda föräldrarna, fastän många är väldigt anpassningsbara. Att föräldrar har olika inställning till mat kan upplevas som något positivt. Den som gör vällagad och nyttig mat blir en bra motvikt till den som kör med snabbmakaroner och färdiga köttbullar. Vegetarisk kost i ett hem kan vara ett bra komplement till kött- och fiskrätterna i det andra.

Skärmtid

Som föräldrar har vi ofta olika inställning till spelande, skärmtid och vilka filmer barn klarar av att se. Ibland går det att komma överens kring sådana frågor. Ibland får man släppa det och respektera att varje förälder bestämmer i sitt eget hem. Klargör då att ni har olika inställning till användandet av skärmar och därför har olika regler i era hem. För barnet kan det vara en vinst att få olika behov tillfredsställda i sina två hem.

Presenter och julkappar

Presenter till jul, studenten, eid al fitr, chanukka och födelsedagar behöver samordnas med din medförälder. Att köpa varsitt identiskt silverkors till den som konfirmerar sig är att utsätta barnet för både skam och besvikelse. Ha en ödmjuk inställning till presenter om ni har olika ekonomiska villkor. För att kunna glädjas över fina presenter behöver barnet få känna att den som köpt dem har gjort det med hjärta och omtanke. Det får inte bli en tävling mellan två stridande parter som vill konkurrera ut varandra. För barnet kommer alltid vara den stora förloraren i detta.

Lov och semesterresor

Vid lov och semestrar behöver schemat ändras från det vanliga. Endast när det gäller bebisar och yngre förskolebarn kan det vara en vits att behålla rytmen, även om det försvårar till exempel resor. Långa perioder, fjortondagarsperioder eller till och med hela veckor, kan bli påfrestande om man är liten och längtar efter den andra föräldern. Det brukar däremot dock gå bra att byta några enstaka dagar, till exempel för jul- eller eller midsommarfirande. Tonåringar kan i stället ha egna önskemål som schemat måste justeras efter, för att kunna vara med kompisar eller sommarjobba. För att sommarlovet ska bli mysigt och vilsamt är det nödvändigt att stämma av resor och sommarstugevistelser.

Ge barnet tid för omställning

Det är bra att tänka på att barn kan behöva landa hemma några dagar mellan resor och umgänge med släktingar och inte utan avbrott kastas mellan olika upplevelser. I intervjuer berättar barn att en av fördelarna med separerade föräldrar är att de får resa dubbelt så mycket och fira födelsedagen två gånger. Men för att kunna njuta av sådant behöver planeringen anpassas efter barnets behov.
Uppträdanden, matcher och avslutningar. Dessa tillfällen kan innebära stress om barnet ska prestera och glädje och bekräftelse om det går bra. I de stunderna behövs föräldrarnas stöd för att barnet ska kunna fokusera på sin uppgift och det man firar. Slitningar mellan föräldrarna och stel stämning hör inte hemma här! Den förälder som inte kan delta kan uppmärksamma barnet med ett uppmuntrande sms eller fira med barnet senare på kvällen eller nästa dag.

Sammanfattning – Värdet i gemensamma rutiner

  • Gemensamma rutiner i båda hemmen ger barnen mer utrymme att leva på med sina liv utan att behöva lägga energi och tid på anpassning utöver det som två hem innebär.
  • Gemensamma rutiner innebär också att ni föräldrar har färre olikheter att ta hänsyn till de olika veckorna. Båda vet vad som gäller och ingen behöver dubbelkolla vilken tid som gällde osv.
  • Om ni har olika inställningar till skärmtid försök jämka samman er så långt det går. Det kan också vara så att barnet här får anpassa sig till era olikheter.
  • Ge barnet tid för omställning och tänk på att ert barn kan ha vissa behov utifrån sin personlighet och preferenser.

Malin Bergström
Barnpsykolog