Skip to main content
Föräldrar   »   Underhållsstöd – ett skydd för barnet

Underhållsstöd – ett skydd för barnet

Vad är egentligen underhållsstöd och hur funkar det? Och vad är skillnaden mot underhållsbidrag? Här får du veta mer!


Vad är underhållsstöd?

Underhållsstöd är ett bidrag som barnet, via sin vårdnadshavare, kan få från samhället när deras förälder inte betalar underhåll eller betalar för lite underhåll. Det vill säga, barnet bor hos en förälder och den andra föräldern betalar inte något underhållsbidrag alls eller betalar ett belopp som är lägre än underhållsstödet.

Barnet har rätt till underhållsstöd till och med den månad barnet fyller 18 år. Barnet kan ansöka om och få förlängt underhållsstöd som längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Möjligheten till förlängt underhållsstöd finns då barnet studerar.

Hur mycket kan barnet få i underhållsstöd?

Om föräldern inte betalar något underhållsbidrag alls kan barnet få så kallat ”fullt underhållsstöd”. Barnets ålder avgör storleken på bidraget:

  •    1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 7 år,
  •    1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 7 år till och med månaden då barnet fyller 15 år, och
  •    2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Om föräldern betalar lite underhåll men ändå under gränsen för underhållsstöd kan barnet få ”utfyllnadsbidrag” för att täcka skillnaden mellan betalningen och nivån för underhållsstödet. Exempel: treårigt barn var förälder betalar 600 kr per månad. Utfyllnadsbidraget blir då 1 073 kr (1673 – 600 = 1073 kr).

Föräldern betalar till Försäkringskassan

När underhållsstöd betalas ut av Försäkringskassan ska den underhållsskyldige föräldern betala in motsvarande belopp till Försäkringskassan. Om detta sker under en sammanhängande period av 12 månader undersöker Försäkringskassan möjligheterna till betalning direkt mellan föräldrarna, utan Försäkringskassan som mellanhand.

Om det finns en hotbild mot vårdnadshavaren eller barnet från andra föräldern kan betalning fortsätta gå via Försäkringskassan. Utgångspunkten är dock att föräldrar bör kunna sköta betalningar av underhåll för barnet själva.

Skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd?

Underhållsstöd är det bidrag som barnet kan få från samhället när dess förälder inte betalar underhållsbidrag, helt eller delvis.

Det är inte möjligt att få både underhållsbidrag och underhållsstöd för lika stora belopp. Underhållsstöd kan dock utbetalas från Försäkringskassan i form av så kallat utfyllnadsbidrag, se ovan.

Bra att veta!

  • När beslut om underhållsstöd är fattat av Försäkringskassan sker den första utbetalningen inom 10 dagar. Därefter betalas underhållsstödet ut den 25:e varje månad i förskott för kommande månad.
  • Det är viktigt att anmäla om det händer något som påverkar barnets rätt till underhållsstöd. Exempelvis om den andra föräldern börjar betala underhållsbidrag direkt till boendeföräldern eller om barnet börjar bo växelvis hos båda föräldrarna.

Läs mer…

Underhållsbidrag – så funkar det!

Underhållsstöd från Försäkringskassan (extern länk)

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert