Skip to main content
Föräldrar   »   Flytta med barnet som ensam vårdnadshavare

Flytta med barnet som ensam vårdnadshavare

Om du har ensam vårdnad är det du ensam som bestämmer var barnet ska bo. Här finns det sätt för dig som ensam vårdnadshavare att underlätta barnets kontakt med den andra föräldern. Här får du veta mer!


Ensam vårdnadshavare fattar själv beslut om flytt

Som ensam vårdnadshavare beslutar föräldern själv i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Det innefattar var barnet ska bo. Det betyder att vårdnadshavaren inte behöver ett godkännande från medföräldern för en flytt.

Om barnets andra förälder vill ha en ändring i vårdnaden så att den är gemensam eller själv få ensam vårdnad behöver föräldern:

  1. komma överens med vårdnadshavaren om en ändring i vårdnaden och skriva ett bindande avtal, eller,
  2. väcka talan i domstol om ändring av vårdnaden.

Barnets rätt till båda sina föräldrar

Barn har rätt till en nära och god kontakt med båda sina föräldrar. Som vårdnadshavare har föräldrar ett ansvar att hjälpa barnet i dess kontakt med den andra föräldern. Vi utgår här från att det är kloka och omtänksamma föräldrar som har barnets bästa för ögonen.

Så kan du som ensam vårdnadshavare underlätta för ert barn vid en flytt

För barnets del kan en flytt långt bort innebär att möjligheterna till en nära kontakt med den andra föräldern blir sämre. Som vårdnadshavare finns det saker du kan göra som kan underlätta barnets kontakt med den andra föräldern:

  • Gör en plan för umgänge och förankra planen hos medföräldern.
  • Prata med barnet och berätta vad ni som föräldrar har för plan. Lyssna på barnet och justera om det behövs.
  • Uppmuntra gärna kontakten med medföräldern per telefon eller via Varannan Vecka-appen beroende på hur gammalt barnet är.
  • Informera gärna medföräldern löpande om hur barnet mår och vad som händer i vardagen. Enklast via Varannan Vecka-appen där ni kan dela bilder, info från skolan eller chatta. När umgängesföräldern får information om barnets vardag underlättar det för barnet då umgängesföräldern redan är med i vardagsloopen, om än på distans.

Läs mer…

Vårdnad om barn – vad betyder det?

Jag vill flytta med barnet! (gemensam vårdnad)

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert