Skip to main content
Föräldrar   »   ”Vad kan jag få hjälp med hos Familjerätten?”

”Vad kan jag få hjälp med hos Familjerätten?”

Föräldrar som behöver hjälp att komma överens kan vända sig till Familjerätten inom kommunen. Här får du veta mer om Familjerätten och vad du kan få hjälp med.


Vad är Familjerätten?

Familjerätten är en enhet inom kommunen dit föräldrar som går skilda vägar kan få hjälp och stöd i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge om barn. Det sker främst genom samarbetssamtal. Familjerätten arbetar även adoption och faderskap- och föräldraskapsärenden. Enheten hjälper även till med umgängesstöd när barn behöver stöd i umgänget med en förälder.

En stor del av Familjerättens arbete sker med föräldrar som söker hjälp direkt från Familjerätten. Utöver det kommer även uppdrag från domstolarna att genomföra samarbetssamtal eller vårdnads- boende och umgängesutredningar inom ramen för en pågående rättstvister.

Hur Familjerätten är organiserad kan variera från kommun till kommun.

Vad kan jag få hjälp med?

Samarbetssamtal

Familjerätten erbjuder i första hand samarbetssamtal till föräldrar i syfte att skapa starka föräldrateam och nå hållbara lösningar kring barnen. Det är föräldrarna själva som bokar samtalen och båda föräldrarna behöver vara positiva till att vara med. Familjerätten kan inte tvinga föräldrar att delta i samarbetsamtal.

Hjälp med avtal

Om föräldrarna når överenskommelser kring vårdnad, boende och umgänge kan Familjerätten hjälpa till att formulera ett avtal. Om socialnämnden godkänner avtalet är det juridiskt bindande på samma sätt som en dom från tingsrätten. Innan ett avtal kan godkännas utreds om avtalet är i enlighet med barnets bästa.

Obligatoriska informationssamtal innan domstol

Om föräldrarna inte kan komma överens hos Familjerätten och ett beslut behövs måste en av föräldrarna inleda en tvist i domstol. Innan det är möjligt finns ett krav att föräldrarna har deltagit i ett obligatoriskt informationssamtal hos Familjerätten. Om det finns särskilda skäl kan kravet på informationssamtal slopas i det enskilda fallet. Särskilda skäl kan vara om ett snabbt beslut behöver fattas för att skydda barnet från att fara illa.

Läs mer…

Varför är ett bra föräldrasamarbete viktigt?

Överenskommelser förenklar livet

Så funkar Varannan Vecka-appen

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert