Skip to main content
Föräldrar   »   Underhållsbidrag och växelvis boende – hur går det ihop?

Underhållsbidrag och växelvis boende – hur går det ihop?

För barnens bästa finns goda skäl att från början tänka helhet kring barnens ekonomiska behov vid växelvis boende. Nedan går vi igenom vad som framgår av domstolspraxis och hur föräldrar kan tänka vidare utifrån den för att landa i en ekonomisk överenskommelse som gagnar barnen på bästa sätt oavsett vilket av hemmen de bor i denna vecka.


Rik förälder kan behöva betala underhållsbidrag även vid växelvis boende

När föräldrar har liknande inkomster och utgifter är utgångspunkten att ingen förälder behöver betala underhållsbidrag till den andra. Men när det är stora skillnader i inkomster mellan föräldrar finns ett undantag vilket framgår av rättsfallet NJA 2013 s. 995.
I domskälen sägs bland annat:

  • Förälderns underhållsskyldighet beror på barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga

  • Ett barn kan göra anspråk på större underhåll ju bättre föräldrarnas ekonomiska förhållanden är.

  • Barnet har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern.

I domstol blir det fråga om en skälighetsbedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Det finns förhållandevis få rättsfall som gäller underhållsbidrag vid växelvis boende. Det går därför inte att tvärsäkert uttala sig om hur omständigheterna ska se ut för att underhållsbidrag ska bli aktuellt när barnet bor växelvis. Sannolikt skulle det kunna bli aktuellt exempelvis om en av föräldrarna lever på existensminimum medan den andra har det gott ställt.

Så kan du tänka som förälder

  • Försök skapa en bra dialog även kring barnets ekonomiska behov. Fördelning av pengar handlar om barnets behov och uppväxtvillkor, inte om att sponsra en före detta partners nya liv.
  • Det är ofta bra att behålla samma ekonomiska fördelning kring barnen även efter separationen om var och en har ungefär samma inkomster som innan separationen, ex 30/70.
  • Om det är väldigt stor skillnad i inkomster mellan er föräldrar och ni har försökt men inte lyckats nå en överenskommelse, ta hjälp av Familjerätten för att försöka nå en mer jämn fördelning. Då är det även bra att skriva ett avtal som görs juridiskt bindande genom beslut av socialnämnden.
  • Om dialog och överenskommelse hos Familjerätten inte fungerar, boka en rådgivningstimme hos en jurist specialiserad på familjerätt för att ta reda på om barnet har rätt till underhållsbidrag även fast barnet bor växelvis.

Läs mer…

Så får du koll på ekonomin kring barnen efter separationen

Underhållsbidrag – så funkar det!

Underhållsstöd – ett skydd för barnet

Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert