Skip to main content
Föräldrar   »   Första hjälpen

Första hjälpen

Någon vill separera. Kanske en förälder. Eller så vill båda och man är överens och båda vill samma sak. Oavsett hur det ser ut med viljorna är ett beslut om separation ofta förenat med rädsla för framtiden, sorg och skuld av olika slag hos en eller båda föräldrarna. 

Det är viktigt att veta att även fast en separation ofta är tufft för både barn och vuxna blir det ofta bra igen för de flesta en tid senare. Forskning visar nämligen att det värsta för barn är att leva med föräldrar som ständigt bråkar. Det är med andra ord bättre för ett barn att föräldrarna slutar bråka och separerar än att “hålla ihop” och fortsätta bråka. Det säger sig själv egentligen och ger hopp om framtiden.

Så vad påverkar barnen mest under och efter separationen? Jo, hur vi vuxna sköter separationen och hur vi behandlar varandra under och efter separationen. Det är naturligt och mänskligt att inte vara “sitt bästa jag” när det stormar som värst och man kanske känner sig ratad och sviken. Men när stormen har lagt sig och livet går vidare, det är vad vi gör då som har störst effekt på de flesta barn.  

Här har vi samlat artiklar till dig som står inför en separation eller som kanske är i en just nu. Vi hoppas att de kan ge stöd och struktur:


Elisabeth Scholander
Jurist och familjeexpert